De kostendelersnorm wordt aangepast. Een kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Hoe meer volwassenen er in één huishouden wonen, hoe lager de uitkering per persoon wordt. Vanaf 1 januari 2023 is de kostendelersnorm veranderd. Voor deze datum telde iedereen van 21 jaar en ouder mee als kostendeler. De leeftijd is nu verhoogd naar 27 jaar.

Wat betekent dit?

Er zijn Zoetermeerse gezinnen met een uitkering die door deze verandering meer geld krijgen.

Wie merkt hier iets van?

Huishoudens met een kostendeler tussen de 21 en 27 jaar oud. Deze hebben sinds 1 januari 2023 recht op extra geld. De verandering geldt voor de volgende groepen:

  • Bijstandsgerechtigden met een Participatiewet (PW)
  • Bijstandsgerechtigden met een Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Iaow)
  • Bijstandsgerechtigden met Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)

Wie is geen kostendeler?

De regel geldt niet voor:

  • Studenten die studiefinanciering ontvangen
  • Leerlingen die studeren via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  • Medebewoners van 27 jaar en ouder die onderwijs volgen (Wtos)
  • Kamerhuurders en kostgangers die geen familie zijn en betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning

Ik hoor bij deze groep voor wie er iets verandert. Moet ik zelf iets aanpassen?

Nee. De inkomensregisseurs geven de wijzigingen door.

Krijg ik in januari al extra geld?

De gemeente doet er alles aan om de veranderingen zo snel mogelijk door te voeren. Het lukt niet om alle gegevens voor het betalen van de uitkering in januari 2023 af te hebben. Als dit na januari 2023 gebeurt volgt er een nabetaling.

Waar kan ik terecht met vragen?

Uitkeringsgerechtigden kunnen met vragen terecht bij hun inkomensregisseur.