We zijn aan de slag met het opstellen van een nieuw evenementenbeleid. Evenementen dragen bij aan een prettig klimaat om te wonen, ondernemen, studeren en te genieten van je vrije tijd. Zoetermeer heeft een kwalitatief aantrekkelijk en gevarieerd evenementenaanbod. Dit willen we behouden of zelfs verbeteren.

Waarom nieuw beleid?

In het huidige beleid staat vermeld dat een evaluatie plaatsvindt 2021. In december 2021 is de gemeente daarmee aan de slag gegaan. Deze evaluatie is inmiddels afgerond. De conclusie hieruit is dat het evenementenbeleid moet worden aangepast op de vernieuwde ambities van de gemeente en de vernieuwde wet- en regelgeving.

De visie Zoetermeer 2040

In de visie van de gemeente is de ambitie opgenomen dat Zoetermeer uitblinkt op het gebied van evenementen waar bewoners van de stad en uit de regio van kunnen genieten.

Participatie

Bij de totstandkoming van dit beleid betrekken we alle betrokken partijen uit de stad. Hiertoe organiseren we in september en oktober 3 bijeenkomsten. Kijk voor meer informatie op de website Doe mee Zoetermeer | Agenda.

U kunt zich hiervoor aanmelden via Communicatie@zoetermeer.nl. Ook kunt u hier terecht als u input wilt leveren voor het evenementenbeleid of wanneer u vragen heeft.

Planning

De planning is om het concept evenementenbeleid in december 2022 ter vaststelling aan te bieden aan de raad van de gemeente Zoetermeer.