Voor de werkzaamheden ontvangen stembureauleden en -voorzitters en tellers een bruto vergoeding. We informeren de Belastingdienst over deze betaling.

  • Voorzitters: € 200,-,
  • Stembureauleden: € 140,-
  • Tellers: € 140,-

Uiterlijk half april staat de vergoeding op uw bankrekening.