De gemeente biedt al sinds december vorig jaar hulp Zoetermeerse gedupeerden van de kindertoeslagenaffaire die bij ons bekend zijn. Vanaf 22 maart 2021 kunnen we deze hulp ook bieden aan gedupeerden die alleen bij de Belastingdienst bekend waren.

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag, ook Zoetermeerse ouders. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen wel financieel, maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Voor sommige ouders stapelden de schulden zich hierdoor op waardoor er soms meer schulden kwamen. Maar ook kunnen er bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Hier kunt u uitleg vinden over hoe de gemeente dat doet.

Wat kan de gemeente Zoetermeer voor u als gedupeerde doen?

Iedere situatie is anders. Dus start het aanbieden van hulp met heel goed naar u luisteren. In welke situatie zit u nu? Hoe zit het met uw inkomen, met uitgaven en/of schulden? Waar heeft u als gezin last van of waar maakt u zich zorgen over? Hoe gaat het met uw gezondheid door alle zorgen? Welke gevolgen had deze situatie voor uw kinderen? Alles kan tijdens een gesprek aan de orde komen, dat mag u zelf beslissen.

Als blijkt dat u behoefte heeft aan specifieke ondersteuning stelt de medewerker waar u mee sprak samen met u een plan van aanpak op. Daarin staat wat uw ondersteuningsdoelen zijn en wat we samen gaan doen om die te halen. Daarbij kan het zijn dat we binnen of buiten de gemeente hulp inzetten. Het kan natuurlijk ook voldoende zijn om u bij te staan wanneer u vragen heeft.

Hoe verloopt het hulpaanbod?

We hebben nu al contactgegevens van ouders die zichzelf bij de gemeente Zoetermeer hebben gemeld. In de loop van maart ontvangt de gemeente ook contactgegevens van ouders die zich bij de Belastingdienst hebben gemeld. We gaan vanzelfsprekend zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe krijgt u een hulpaanbod?

  • U ontvangt een algemene brief met een aankondiging dat de gemeente u gaat bellen om een afspraak te maken voor een gesprek. U ontvangt de brief als u zichzelf hebt gemeld bij de Belastingdienst als gedupeerde van de toeslagenaffaire. Van sommige ouders hebben we geen telefoonnummer. Zij krijgen alleen de brief. Zij kunnen zichzelf melden bij ons loket.
  • Op drie verschillende momenten proberen we u te bellen met de vraag of u gebruik wilt maken van onze hulp. Het aanbod met hulp is geheel vrijwillig.
  • Gaat u in op het hulpaanbod, dan komt er afspraak voor een uitgebreide intake die zoveel als mogelijk (binnen de coronamaatregelen) in persoon plaats vindt. Dat is om echt goed te luisteren naar wat u meemaakt en nodig heeft.
  • Na het intakegesprek maakt de gemeente een plan van aanpak met daarin de soort ondersteuning die u nodig heeft en hoe dit uitgevoerd kan worden.
  • Wilt u niet ingaan op het hulpaanbod of krijgen wij geen contact met u dan zullen wij uw gegevens volledig verwijderen zoals wij dat hebben afgesproken met de Belastingdienst. U kunt u later altijd nog melden bij ons loket als u toch hulp wilt.

U hoeft niet te wachten op een telefoontje als u al weet dat u hulp wilt. Kijk hieronder bij contact hoe u al eerder een afspraak kunt maken.

Contact

Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen.