Stembureauvoorzitter

Een stembureauvoorzitter stuurt een team van 4 stembureauleden aan. De voorzitter is verantwoordelijk voor de hele gang van zaken in het stembureau en een netjes verloop van het stemproces. De stembureauvoorzitter geeft leiding aan de andere leden van het stembureau en zorgt voor rust en orde. De ideale voorzitter is accuraat, klantgericht, assertief en heeft organisatorische en leidinggevende vaardigheden.

Taken

 • Volgen van 2 verplichte trainingen (e-learning en training op het Stadhuis).
 • Afhalen van de stemtas en i-pad bij de gemeente op de dag voor de verkiezingsdag.
 • Openen van het stemlokaal en controleren of de inrichting van het stemlokaal juist is.
 • Leidinggeven aan de leden van het stembureau.
 • Zorgen voor planning en verdeling van de werkzaamheden.
 • Verrichten werkzaamheden volgens de wettelijke regels en gemeentelijke instructies.
 • Werken volgens de instructie's van de i-pad.
 • Samen met de stembureauleden zorgen voor een goed verloop van de stemming.
 • Voorzitter shift 1 verantwoordelijk voor een juiste overdracht.
 • Voorzitter shift 2 verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen.
 • Na 21.00 uur samen met stembureauleden de uitgebrachte stemmen tellen.
 • Correct invullen van het proces-verbaal.

Stembureaulid

Iedereen die op de verkiezingsdag 18 jaar oud is, kan stembureaulid worden. Onder leiding van de stembureauvoorzitter is een stembureaulid mede verantwoordelijk voor de gang van zaken op het stembureau.

Taken:

 • Volgen van een verplichte e-learning.
 • Indien nodig: het samen plaatsen/verplaatsen van onder andere stemhokjes, stembus, tafels op aanwijzing van de voorzitter.
 • Controleren van documenten van de kiezer (zoals stempas, volmacht, identiteitsbewijs, register ongeldige stempassen).
 • Uitreiken van de juiste stembiljetten aan de kiezer.
 • Controleren of de kiezer het stembiljet in de juiste stembus doet.
 • Doorgeven van de drukte in de wachtrij via de WachtrijApp.
 • Tellen van de stempassen, volmachten, kiezerspassen en stembiljetten.
 • Opruimen van stembureau aan het einde van de verkiezingsdag.

Teller

Iedereen die op de verkiezingsdag 18 jaar oud is, kan teller worden. Het tellen van de stemmen op kandidaatsniveau vindt plaats op donderdag 16 maart 2023 bij Dekker Zoetermeer.

Taken:

 • Volgen van een verplichte e-learning.
 • Onder leiding van de voorzitter van een telteam de stembiljetten per verkiezing op kandidaatniveau.