Zoetermeer wil in 2040 aardgasvrij zijn. Zoetermeer wordt ook de plek waar energie duurzaam wordt opgewekt met zonnepanelen. We zien dat inwoners en bedrijven samen stappen (willen) zetten. Om daarbij te helpen is er de subsidie 'Handen ineen voor besparen, zonnepanelen en aardgasvrij'. Met deze subsidie kunt u een project opzetten met uw buren om bijvoorbeeld minder energie te gaan gebruiken. Of om juist duurzame stroom op te wekken of al samen van het aardgas af te gaan.

Wat moet u weten

Deze subsidie is bestemd voor projecten die bijdragen aan de energietransitie in Zoetermeer. De energietransitie betekent de overgang van stroom en warmte uit fossiele brandstoffen zoals aardgas, naar volledig duurzame energie.

De hoogte van het budget is afhankelijk van opzet en omvang van de plannen. Er zijn 3 typen van subsidie: 

Duurzame beginners

 • Budget van (maximaal) € 5.000,-.
 • Voor het helpen opzetten van een buurtplan.
 • Bestemd voor kosten voor oprichten,  zaalhuur, flyers, sprekers etc.
 • Minimaal 3 woningeigenaren (eengezinswoningen). Doel: aan de slag gaan met besparen of opwekken van (groene) energie of aardgasvrije oplossingen. 
 • In uw eigen straat, buurt of wijk met een mogelijk bereik van minimaal 20 andere woningen.

Duurzame doeners

 • Budget van (maximaal) € 50.000,-.
 • Bestemd voor een coöperatie, vereniging of stichting.
 • Bestemd voor proces- en advieskosten en coördinatie van energieambassadeurs.
 • Doel: wijkbewoners helpen met het besparen of opwekken van (groene) energie en aardgasvrije oplossingen
 • Een bereik van minimaal 100 bewoners.

Duurzame pioniers

 • Budget van (maximaal) € 35.000,-.
 • Bestemd voor een coöperatie, vereniging, stichting of bedrijf.
 • Doel: plaatsen van zonnepanelen en/of opslag van energie (als andere regelingen daar niet (voldoende) aan bijdragen).

Voorwaarden om een aanvraag te kunnen doen

 • Uw bedrijf, (energie)coöperatie, vereniging of stichting is gevestigd in Zoetermeer.
 • De initiatiefnemers voeren het idee uit.
 • Het idee leidt tot besparen van energie, duurzaam opwekken van energie of opslag van energie.
 • Het idee heeft een voorbeeldfunctie voor de gemeente Zoetermeer.
 • U bent bereid om opgedane kennis en ervaringen te delen.
 • Het idee wordt binnen een jaar na ontvangst van de subsidie afgerond.

Aanvragen

Aanvragen van de subsidie kan in 2 ronden: vóór 15 mei 2023 en vóór 15 oktober 2023. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. 

Subsidie aanvragen - Handen ineen voor besparen

Met de aanvraag stuurt u mee:

 • Een projectplan met per onderdeel een beschrijving van het doel, het idee, de planning en de actuele stand van zaken.
 • Een begroting met een inschatting van de verwachte totale kosten. En (als het nodig is) een opgave van medefinanciering, andere subsidies of de eventuele bijdrage van derden. In het geval van een bedrijf en categorie duurzame pioniers een businesscase.
 • De motivatie van de betrokken partij(en) en hun rol in het project.
 • Een beschrijving van de manier waarop inwoners worden betrokken bij het idee en hier voordeel bij hebben.

Zorg dat u bovenstaande documenten digitaal klaar heeft staan voordat u het formulier gaat invullen. U moet deze als bijlage meesturen.

Hoelang duurt het?

Voor aanvragen ingediend voor 15 mei 2023 laten wij u uiterlijk op 26 juni 2023 weten of u de subsidie wel of niet krijgt. De ideeën die subsidie krijgen, maken wij bekend op het Energieloket Zoetermeer(externe link).

Meer informatie

Duurzame Beginners kunnen zich aanmelden voor een informatieavond op dinsdag 18 april 2023. Die avond is er de mogelijkheid om andere bewoners met ideeën te ontmoeten. Ook kunt u hulp krijgen bij het maken van een plan van aanpak voor het aanvragen van subsidie voor uw straat, buurt of wijk.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar het Energieloket via energieloket@zoetermeer.nl met als onderwerp: 'Informatieavond 18 april 2023 duurzame beginners'.

Duurzame Doeners en Pioniers kunnen een e-mail sturen naar energieloket@zoetermeer.nl voor meer informatie over de aanvraag voor deze subsidie.