Op zaterdag 24 februari zijn de belastingaanslagen verstuurd. Maar sommige woningeigenaren hebben alleen de rekening voor het afval (afvalstoffenheffing) ontvangen, en niet voor de Onroerendezaakbelasting (OZB) en de rioolheffing.

Vertraging bij vaststellen WOZ-waarde

Dit komt doordat de nieuwe WOZ-waarden voor ongeveer 1.300 woningen nog niet zijn vastgesteld. Deze vertraging heeft verschillende redenen: sommige huizen worden nog onderzocht, bijvoorbeeld omdat er twijfels zijn over de vloeroppervlakte. Andere vertragingen worden veroorzaakt door lopende bezwaren of beroepen van woningeigenaren in een straat. Dit leidt tot een vertraging voor de hele straat.

U ontvangt de aanslag voor de OZB en rioolheffing binnen 4-8 weken

Woningeigenaren die nog geen aanslag voor de onroerendezaakbelasting (OZB) en de rioolheffing hebben ontvangen, krijgen deze bij de eerstvolgende verzending van de aanslaggegevens. Dit zal binnen 4-8 weken gebeuren.