Als u een kind adopteert, neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. U en het kind worden dan ook wettelijk familie van elkaar. 

Om een adoptie aan te vragen, doet u een verzoek bij de rechtbank. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

Wat u moet weten

Als u een kind wilt adopteren, komt daar veel bij kijken. Kijk op de websites Rijksoverheid | Adoptie en Rechtspraak voor meer informatie over de procedure, de kosten en hoe lang het ongeveer kan duren.

Aanvragen verblijfsvergunning

Wordt de adoptie in Nederland goedgekeurd? Dan betekent dat soms dat het kind ook de Nederlandse nationaliteit krijgt.

Heeft uw kind niet direct de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u een verblijfsvergunning aanvragen. Hiervoor neemt u contact op met de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Afspraak maken

Kind geadopteerd, maar nog niet ingeschreven in Nederland?

Dan moet u uw kind inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Voor de eerste inschrijving moet het kind mee. Het kind moet binnen 5 dagen na vestiging aangemeld worden bij de gemeente.

Bel voor een afspraak met 14 079.

Kind geadopteerd, maar wel ingeschreven in Nederland?

Staat uw kind al ingeschreven in Nederland, maar u moet de adoptiepapieren inleveren? Dan moet u daarvoor een afspraak maken.

Bel voor een afspraak met 14 079.

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs van de adoptiefouders en het kind
  • buitenlandse geboorteakte van het kind (indien aanwezig)
  • buitenlandse adoptiebeschikking en overige adoptiebescheiden

+ In sommige situaties:

  • bewijs dat de adoptie heeft plaatsgevonden volgens het verdrag (certificate of conformity, artikel 23 van het Haags Adoptieverdrag)
  • beginseltoestemming Ministerie van Justitie met het B.K.A. nummer

Legalisatie van buitenlandse documenten

De adoptiepapieren en geboorteakte moeten soms worden gelegaliseerd. Of dat voor u nodig is, hangt af van het land waar de documenten zijn opgesteld. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid | Legaliseren van buitenlandse documenten.

Zijn de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet een officiële tolk/vertaler in Nederland de documenten vertalen.