De jeugdhulp die inwoners van Zoetermeer van de gemeente ontvangen valt onder de Jeugdwet. Deze wet geldt voor jongeren van 0 tot 18 jaar. Slechts in enkele gevallen kan er tot 23 jaar gebruik worden gemaakt van zorg vanuit de Jeugdwet. Als er na de 18e verjaardag hulp of ondersteuning nodig blijft wordt dit geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Jeugdhulpaanbieders zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van hun cliënten in de overgang rond het 18e levensjaar. De gemeente maakt hier afspraken over met de jeugdhulpaanbieders. In het schema hieronder staat meer informatie over de verschillende vormen van hulp of ondersteuning, de wetten die daarbij horen en bij wie deze hulp of ondersteuning aangevraagd kan worden.

Benieuwd wat een jeugdige verder moet regelen voor zijn achttiende verjaardag? Bekijk de checklist.

Hulp nodig?

Vraag uw huidige begeleider of hulpverlener om te helpen. Daarnaast kunt u ook - zonder afspraak - bij het Jongeren Informatie Punt (JIP) binnenlopen. Kijk op de website van het JIP voor het adres en de openingstijden.

Type hulp
 
Beschrijving
 
Regelen via
(eventueel via huidige hulpverlener)
Wetgeving
 
Begeleiding thuisBijvoorbeeld:
- Thuisbegeleiding
- Dagbesteding
- Kortdurend verblijf
- Huishoudelijke hulp
- Woningaanpassingen
- Hulpmiddelen

De gemeente

(Wmo of Jeugd en Gezinshulp)
Wmo
Blijvend 24-uurszorg of toezichtBijvoorbeeld voor mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.Het CIZ (www.ciz.nl)Wlz
Psychiatrische behandeling (GGZ)Bijvoorbeeld: opname en behandeling in kliniek en ambulante behandelingHuisartsZvw
Beschermende woonomgevingOnderdak en begeleiding voor personen met een psychische aandoeningDe gemeente
(Wmo of Jeugd en Gezinshulp)
Wmo
Persoonlijke verzorging of verplegingBijvoorbeeld: hulp bij het opstaan, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of helpen met injecties.Huisarts en/of zorgverzekeraarZvw
Verblijf in een vervangende gezinssituatieVoor langdurig verblijf in een pleeggezin is landelijk afgesproken dat dit door kan lopen tot 21 jaar.De gemeente (Jeugd en Gezinshulp)Jeugdwet