In Zoetermeer is een aantal iepen door de iepziekte aangetast. De verwachting is dat de iepziekte zich in de komende jaren verder gaat verspreiden. De gemeente kapt de zieke iepen om verspreiding tegen te gaan. Er wordt alles aan gedaan om vogels en andere dieren zo min mogelijk te verstoren.

Bomen met levensbedreigende ziekten als de iepziekte kunnen zonder vergunning gekapt worden. Om besmetting van gezonde iepen te voorkomen, moeten de zieke iepen binnen één maand na constatering van de ziekte worden gekapt. De iepenspintkevers leggen eitjes onder de schors van iepen.

Meer over de iepziekte

De iepziekte wordt veroorzaakt door een schimmel en is zeer besmettelijk. De iepenspintkever brengt de schimmel over. De schimmel groeit in de houtvaten waardoor de sapstroom tussen de wortels en de boom verstoord wordt. De bladeren krijgen daardoor geen voedingsstoffen en water meer. Dit proces kan heel snel verlopen en de boom is dan ten dode opgeschreven.

De sporen van de schimmel zijn plakkerig en hechten zich aan iepenspintkever die op en in de iepen leven. Iepenspintkevers kunnen van zieke naar gezonde iepen vliegen en zo de sporen van de schimmel meenemen. De schimmel kan zich ook verspreiden via wortelstelsels die met elkaar in contact staan.

Niet alle iepen zijn vatbaar voor iepziekte

Boomkwekers hebben diverse soorten bomen gekweekt die niet vatbaar zijn voor de Iepziekte. Voorbeelden van geschikte straatbomen van deze klonen zijn de soorten:

  • 'Columella'
  • 'New Horizon'
  • 'Rebona'

Door het handmatig toedienen van de iepziekte aan deze bomen, is geprobeerd om de bomen ziek te maken. De ziekte blijkt echter geen vat te hebben op de gezondheid van deze gekweekte varianten.

Steel-iep

Deze iepensoort is niet vatbaar voor de iepziekte, maar is een tamelijk breeduit groeiende boomsoort.