Hieronder leest u stap voor stap hoe het stemmen werkt.

Wat moet u meenemen?

Ga met uw stempassen (en mogelijk volmachten of kiezerspas) én een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) naar een van de stembureaus in Zoetermeer. U kunt stemmen met een paspoort, rijbewijs, ID-kaart als dat identiteitsbewijs op de verkiezingsdag 15 maart 2023 niet meer dan 5 jaar verlopen is. Kijk bij 'geldig tot' op uw identiteitsbewijs. Alle data vanaf 16 maart 2018 zijn goed.

Heeft u naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit? Dan mag u zich ook legitimeren met bepaalde buitenlandse documenten: een identiteitsbewijs uit een ander EU-land of uit Noorwegen, Zwitserland (geen Zwitsers rijbewijs), Liechtenstein of IJsland. Kijk voor meer informatie over identificatie op Kiesraad.nl | Identificatie(externe link).

Hoe brengt u uw stem uit?

Als uw identiteitsbewijs en uw stempassen zijn gecontroleerd, geeft het stembureaulid u een stembiljet voor de Provinciale Staten en een apart stembiljet voor de Waterschapsverkiezingen.

U gaat naar het stemhokje en u vult beide stembiljetten in.

Voor beide verkiezingen stemt u door het witte vlakje in het zwarte hokje voor de kandidaat van uw keuze rood te maken. U mag maar één kandidaat kiezen.

Als u bij het invullen een vergissing maakt, geeft u het stembiljet aan de voorzitter terug en vraagt u een nieuw stembiljet. De voorzitter geeft u eenmaal een nieuw stembiljet.

Na het invullen vouwt u de stembiljetten zo dicht dat de kandidatenlijst en/of de keuze van hert referendum niet zichtbaar is en doet u de stembiljetten in de juiste stembussen.

Blanco en ongeldige stemmen

U wilt wel stemmen maar geen keuze maken? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U stemt blanco door geen enkel vakje rood te maken en niet op het stembiljet te schrijven of tekenen. U laat het stembiljet leeg. Een blanco stem heeft geen invloed op de uitslag. De stem wordt dus niet meegeteld in de zetelverdeling.

Stembiljetten waarop meerdere vakjes rood zijn gemaakt of waarop teksten of tekeningen staan waardoor u herkenbaar bent, zijn ongeldig. De stem wordt niet meegeteld in de zetelverdeling. Zorg er dus voor dat u maar één witte stip voor (de kandidaat van) uw keuze rood maakt.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen tellen niet mee maar worden wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst: het aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen.