De gemeente zet zich in voor snellere en betere schuldhulpverlening voor inwoners met een schuld aan de gemeente. Hiervoor heeft wethouder Bouke Velzen namens de gemeente op 31 januari in het stadhuis het NVVK-convenant 'Lokale Overheid' ondertekend met de brancheorganisatie voor schuldhulp en financiële dienstverlening in Nederland, de NVVK.

De gemeente Zoetermeer biedt hulp aan inwoners die te maken hebben met geldzorgen en financiële problemen op diverse manieren. Het streven is om het ontstaan van ernstige schulden te voorkomen. Als inwoners toch problematische schulden hebben, probeert de gemeente hen te begeleiden naar een toekomst zonder schulden. Wethouder schuldhulpverlening Bouke Velzen: "We willen onze inwoners zo goed mogelijk bijstaan. Voor Zoetermeerders met schulden willen we zorgen dat de situatie snel onder controle komt. Dit convenant helpt gemeenten daarbij en daarom sluiten wij aan. Schulden-rust staat daarin centraal en dat maakt schuldhulpverlening makkelijker."

Schuldenrust is een belangrijk onderdeel van beleid rondom schulden, zodat de inwoners van Zoetermeer de nodige rust hebben om een oplossing te vinden voor hun financiële problemen. Het ondertekenen van het convenant Lokale Overheid helpt daarbij en regelt dat de gemeente in haar rol als schuldeiser snel meewerkt aan schuldregelingen. Vanaf nu zal de gemeente in principe altijd instemmen met een minnelijke regeling voor haar inwoners.

Dit betekent dat als een inwoner een schuld heeft bij de gemeente, zij akkoord gaat met een voorgestelde regeling om deze inwoner te ondersteunen. Dit houdt onder andere in dat de gemeente tijdelijk stopt met incassomaatregelen voor inwoners die hulp zoeken bij schuldhulpverlening. "Als schuldeiser geven we ook het goede voorbeeld door mee te werken aan schuldregelingen zodat de inwoner snel rust en ruimte in het hoofd krijgt om z'n geldproblemen op te lossen", aldus wethouder Velzen. De rust die de inwoner daardoor krijgt heeft een positief effect: zo kunnen zij sneller aan een oplossing werken met de schuldhulpverlener en invorderingskosten lopen niet verder op.