De gemeente is blij als eigenaren van huizen energiezuinige maatregelen nemen door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. Maar wij vinden het ook heel belangrijk dat het groen en de bomen beschermd worden. Daarom zijn we voorzichtig met het verlenen van vergunningen om bomen te kappen of gemeentelijke bomen te snoeien. Voor het plaatsen van zonnepanelen gelden daarom 2 uitgangspunten.

We geven geen toestemming voor het snoeien of kappen van een bestaande gemeentelijke boom als deze (te)veel schaduw geeft voor nieuwe of bestaande zonnepanelen. Dit geldt ook voor het verlenen van een kapvergunning voor een particuliere boom in beschermde gebieden. In het Gemeenteblad op www.overheid.nl(externe link) vindt u het collegebesluit Actualisatie kaart beschermde bomen(externe link).

Als bewoner beslist u uiteindelijk zelf of u wel of geen zonnepanelen wilt plaatsen. Of zonnepanelen voordeel opleveren hangt af van de omgeving van uw woning en eventuele veranderingen van die omgeving in de toekomst. Dat betekent ook dat u rekening moet houden met de groei van de bomen die er al staan. Hiervoor kunt u altijd de beheerder in uw wijk raadplegen.

Als we één of meer nieuwe bomen planten, houden we rekening met verschillende omstandigheden. Bijvoorbeeld de stand van de zon, woningen en aanwezige zonnepanelen Omdat we ook rekening moeten houden met kabels en leidingen beslissen we soms om een boom toch op die plek te planten.