Gemeente Zoetermeer hanteert al sinds jaar en dag een anti-speculatiebeding. In de loop der jaren is het beding een aantal malen aangepast. Het beding bepaalt of gedurende de looptijd ervan bij het verkopen van een woning de verkoper een deel van de winst moet afdragen aan de gemeente.

Een belangrijke reden om een anti-speculatiebeding op te nemen, is dat de gemeente er naar streeft om door middel van dit beding winst-speculatie te voorkomen. Het beding maakt het daarnaast mogelijk om een prijsdrukkend effect bij verkoop van de woning te bewerkstelligen, waardoor de woning gedurende een bepaalde periode beter bereikbaar blijft voor de doelgroep waarvoor die woning op de markt is gezet.

In de algemene akte van het bouwplan waarvan uw woning deel uitmaakt, kunt u lezen of op uw woning een anti-speculatiebeding rust, wat de looptijd van dit beding is en hoe de eventueel verschuldigde winstafdracht wordt berekend.