Zoetermeer heeft een aantal rolstoel- en obstakelvrije woningen of woningen met aanpassingen. Al deze woningen behoren tot de categorie 'aangepaste woningen'. Ze zijn geschikt voor personen die op grond van een handicap zijn aangewezen op een woning waarin - met het oog op die handicap - specifieke voorzieningen zijn aangebracht.

Aangezien verschillende medische situaties verschillende aanpassingen vereisen, werkt de gemeente Zoetermeer met enkele consulenten die helpen bepalen hoe een hulpvraag beantwoord dient te worden. Zij beoordelen bijvoorbeeld of een hulpvraag leidt tot een plaatsing op de bemiddelingslijst voor een rolstoelwoning. Deze werkwijze verzorgt een optimale verdeelwijze van de (schaarse) woningen en tracht voor iedere hulpvraag een geschikte oplossing te vinden. Indien u een melding voor een hulpvraag wilt indienen, kunt u dit doen met het Wmo-meldingsformulier. Hierop zal een consulent contact met u opnemen die na onderzoek een advies zal kunnen uitbrengen.

Als u het advies krijgt om te gaan wonen in een gelijkvloers- of rollatorwoning, dan kunt u zelf op zoek naar zo’n woning via Woonnet Haaglanden. U moet altijd met een wachttijd rekening te houden, voordat er een geschikte woning beschikbaar is. Is uw woonsituatie levensbedreigend of levensontwrichtend? Dan kunt u een voorrangsverklaring aanvragen bij de Toetsingscommissie Voorrangsverklaringen Zoetermeer (TVZ). De gemeente heeft een online vragenboom ontwikkeld waarmee u kunt toetsen in hoeverre u in aanmerking lijkt te komen voor het toegekend krijgen van een voorrangsverklaring. U kunt deze vragenboom hier vinden. Met de voorrangsverklaring heeft u 3 maanden voorrang op andere woningzoekenden op Woonnet Haaglanden. Om een voorrangsverklaring voor een aangepaste woning te kunnen krijgen heeft u van de een Wmo-advies voor dit type woning nodig. Zonder dit advies kan de TVZ u geen voorrangsverklaring geven voor een geschikte woning.

Als u het advies krijgt om te gaan wonen in een rolstoelwoning, dan komt u in aanmerking voor bemiddeling. De gemeente Zoetermeer werkt samen met de woningcorporaties Stedelink (voorheen Vestia), Vidomes en De Goede Woning bij de verdeling van deze woningen. Als een rolstoelwoning vrijkomt meldt de woningcorporatie dit bij de gemeente. De gemeente geeft aan wie geschikte kandidaten zijn voor de vrijgekomen rolstoelwoning. De woningcorporatie nodigt u uit voor een bezichtiging via Woonnet Haaglanden, waarop u ingeschreven moet staan. Voor een rolstoelwoning kunt u geen voorrangsverklaring aanvragen (dit is ook niet nodig).

Het is wellicht ook mogelijk dat uw huidige woning wordt aangepast aan uw lichamelijke beperkingen. Wanneer de gemeente een woningaanpassing voor u regelt of vergoedt, dan heet dit ook wel een 'woonvoorziening'. De gemeente Zoetermeer vergoedt alleen de goedkoopste oplossing. Besluit de gemeente dat u in aanmerking komt voor een vergoeding dan zijn er twee mogelijkheden: zorg in natura of een persoonsgebonden budget. Bij zorg in natura regelt de gemeente de aanpassing voor u. Sommige woonvoorzieningen (bijvoorbeeld de traplift) krijgt u in bruikleen.

Voor meer informatie over het toewijzen van aangepaste woningen of het aanpassen van uw eigen woning, kunt u zich wenden tot de afdeling van de gemeente die belast is met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Contact en openingstijden Wmo-loket