Deelgebied 5a, Zuidflank Nederlandlaan maakt onderdeel uit van de Proef Stedenbouwkundige Buurtvisie en bestaat uit een reeks van inspraakmomenten. Deze hebben in de afgelopen maanden plaatsgevonden. Het gebied biedt mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling en het inrichten van een betekenisvolle openbare ruimte.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het project op de Zuidflank Nederlandlaan met achtergrond, laatste stand van zaken en de planning op de website van de binnenstad:

binnenstad-zoetermeer.nl | Zuidflank Nederlandlaan(externe link)