Zoetermeer ontvangt 15,7 miljoen voor verduurzamen flats Bossenbuurt Meerzicht

Gemeente Zoetermeer ontvangt een bedrag van € 15.753.170 vanuit het Volkshuisvestingsfonds van de Rijksoverheid. Dit helpt Verenigingen van Eigenaren (VvE's) in de Bossenbuurt bij het verduurzamen van hun woningen. Een deel van de subsidie gaat naar de verbetering van de openbare ruimte in de Bossenbuurt. Het Volkshuisvestingsfonds vraagt ook van de gemeente een bijdrage. Dit betekent dat de gemeenteraad nog een besluit moet nemen over aanvullende financiering.

Wethouder Bouke Velzen: "Deze subsidie is een flinke impuls voor huiseigenaren in de Bossenbuurt. Met de energiebesparende maatregelen kunnen we de leefbaarheid verbeteren. Dit voorkomt energiearmoede en zo dragen we bij aan bestaanszekerheid voor de kwetsbare huishoudens".

Wethouder Ingeborg Ter Laak: "Hier ben ik onwijs blij mee. Met het geld uit het Volkshuisvestingsfonds kunnen we een typische wederopbouwwijk die kenmerkend is voor een New Town als Zoetermeer nieuw elan geven".

Voor tien flats in de Bossenbuurt komt verduurzaming van woningen nu dichterbij. De flats hebben te maken met achterstallig onderhoud en hebben een laag energielabel. De ambitie om deze woningen te verduurzamen komt met het Volkshuisvestingsfonds makkelijker van de grond omdat  het de financiële draagkracht van de VvE's vergroot.

De gemeente ondersteunt VvE's bij de verduurzamingsopgave met een energieadvies op maat. Maar voor verschillende VvE’s is het financiële risico te groot. Het gevolg van de investering zou zijn dat de bijdrage aan de VvE voor sommige huiseigenaren onbetaalbaar wordt. Met de toegekende subsidie wordt het voor VvE's in de Bossenbuurt nu mogelijk om makkelijker isolatiemaatregelen te nemen. zoals bijvoorbeeld dakisolatie, buitengevelisolatie en HR++ glas. In totaal gaat het om ruim 2400 woningen die verduurzaamd kunnen worden. Zo krijgen alle bewoners een goed geïsoleerde woning, is er minder energieverbruik, meer comfort en lagere kosten.

Een deel van de toegekende subsidie is bedoeld voor het verbeteren van de openbare ruimte en buurtwinkelcentrum Meerzicht. De omgeving met vele parkeerplaatsen, vraagt om vernieuwing. Er zijn plannen om het winkelcentrum aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken met meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.

Gemeente Zoetermeer is blij met de toegekende subsidie. Als na de zomer ook de gemeenteraad akkoord is met de besteding van dit geld, kunnen VvE's van de Bossenbuurt vanaf begin 2025 een aanvraag indienen. Zo worden zij ondersteund bij hun ambitie om werk te maken van isolerende maatregelen. En het levert direct een positieve bijdrage aan de wijkontwikkeling van Meerzicht.

Vragen en antwoorden

Bekijk hieronder een overzicht van antwoorden op de meest gestelde vragen.

Waarom gaat deze subsidie van het Volkshuisvestingsfonds alleen naar VvE's in de Bossenbuurt. Andere VvE's en lopen misschien tegen hetzelfde probleem aan?

Er zijn vooraf voorwaarden gesteld vanuit de Rijksoverheid. Het geld moet gaan naar een kwetsbare wijk waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staat. Meerzicht, en de Bossenbuurt in het bijzonder, is zo'n wijk. De gemeente Zoetermeer kon dus alleen voor de Bossenbuurt geld aanvragen uit het Volkshuisvestingsfonds. Andere VvE's kunnen altijd gebruik maken van ondersteuning vanuit het VVE-loket. VvE's kunnen hier terecht met al hun vragen over verduurzaming. Kijk op Energieloket Zoetermeer | Advies op maat voor jouw situatie.

Voordat het geld uit het fonds beschikbaar komt, zal de gemeente ook zelf een financiële bijdrage moeten leveren. Gaat de gemeente dit doen?

Het is een voorwaarde vanuit het Volkshuisvestingsfonds dat de gemeente zelf ook een financiële bijdrage levert. Hiervoor wordt een voorstel gemaakt voor de gemeenteraad. Naar verwachting zal hierover na de zomer een besluit genomen worden.

Wat zijn de voorwaarden om als VvE uit de Bossenbuurt in aanmerking te komen voor deze subsidie?

De voorwaarden hiervoor zijn nog niet opgesteld. Eerst moet de gemeenteraad nog akkoord geven op een bestedingsvoorstel. Dit zal waarschijnlijk na de zomer gebeuren. Daarna moet er subsidieregeling worden opgesteld en vastgesteld door het college van B&W. Hierna kunnen dan de VvE's van de Bossenbuurt een aanvraag voor indienen. De intentie is om dit begin 2025 klaar te hebben.

Wanneer kunnen de VvE's uit de Bossenbuurt een aanvraag voor subsidie indienen?

Dit kan pas nadat de raad akkoord is gegaan met de financiële bijdrage. Daarna moet de subsidieregeling worden uitgewerkt. De intentie is dat de regeling begin 2025 opengaat.

Wanneer gaan de werkzaamheden in de flats plaatsvinden?

Dit zal per VvE verschillen. Het is aan de huiseigenaren zelf om hierover te besluiten tijdens de Algemene leden Vergadering (ALV) van de VvE.