Tijdens het voorjaarsdebat van 27 juni heeft de gemeenteraad van Zoetermeer het voorstel voor het instellen en toekennen van het Zoetermeers jeugdlintje aangenomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft gehoor gegeven aan het verzoek van de gemeenteraad om invulling te geven aan het jeugdlintje.

Het Zoetermeers Jeugdlintje wordt een verzilverd geoxideerde penning die hangt aan een blauw geelgoud borstlintje. Op de voorzijde van de penning komt het wapenschild van de gemeente Zoetermeer in goud en blauw uitgevoerd met daaromheen de woorden 'Jeugdlintje gemeente Zoetermeer'. Bij de uitreiking van het Jeugdlintje krijgt de ontvanger ook een oorkonde, waarop de motieven op grond waarvan het Jeugdlintje is uitgereikt, zijn opgenomen.

Jeugdlintje

Het jeugdlintje is bedoeld voor Zoetermeerse inwoners van 6 tot 23 jaar oud die 'zich in de gemeente Zoetermeer of jegens haar inwoners vrijwillig en/of belangeloos buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt'. Het aanvragen van een jeugdlintje kan door iedereen van elke leeftijd worden gedaan maar moet tenminste door 2 volwassenen die geen familie zijn van de ontvanger(s) ondersteund worden. Wanneer een aanvraag gedaan wordt voor een Jeugdlintje moet in de aanvraag een overzicht zijn opgenomen van de bijzondere verdiensten die de ontvanger heeft verricht en de periodes waarin deze hebben plaatsgevonden. De toekenning van het Jeugdlintje vindt plaats door een unaniem besluit van het college van burgemeester en wethouders. Daarbij wordt het Jeugdlintje niet postuum uitgereikt.

Aanvragen

Het Jeugdlintje kan worden aangevraagd door een e-mail met een motivatie te sturen aan onderscheidingen@zoetermeer.nl.

Achtergrond

De gemeente Zoetermeer wil met het Jeugdlintje jonge inwoners van de gemeente kunnen belonen wanneer zij een buitengewoon bijzondere daad hebben verricht. Met het uitreiken van het Jeugdlintje toont de gemeente dat zij belang hecht aan de vrijwillige inzet van jongeren voor anderen of op het gebied van maatschappelijke activiteiten.

Ontwerp van het Zoetermeerse Jeugdlintje door Koninklijke Begeer