De woningcorporaties Stedelink, Vidomes en De Goede Woning en de huurdersorganisaties Huurdersvereniging in Beweging van De Goede Woning, Huurdersraad Vidomes, Huurdersraad Stedelink en de gemeente Zoetermeer hebben donderdag 7 december de Lokale Prestatieafspraken 2024 ondertekend. De afspraken gaan over de realisatie van sociale en middenhuur woningen, het huisvesten van aandachtsgroepen, de aanpak van energiearmoede en het verbeteren van de energielabels en de verdere uitvoering van gebiedsgerichte aanpak in de wijk Meerzicht.

Uitvoering bouwplannen sociale en middenhuur woningen

In de Woondeal zijn afspraken gemaakt met de minister van Volkshuisvesting om in de periode tot en met 2030 in de provincie Zuid-Holland 250.000 nieuwe woningen toe te voegen. In de regio Haaglanden is afgesproken dat de corporaties 25.000 woningen gaan bouwen, waarvan 4.000 middenhuur. De gemeenten moeten deze regionale opgave vertalen naar hun lokale woningbouwprogramma's. In de nu ondertekende Lokale Prestatieafspraken 2024 maken de corporaties en de gemeente Zoetermeer afspraken over 1400 sociale nieuwbouwwoningen in de periode tot 2028. Nieuw is dat de gemeente Zoetermeer de sociale huurwoningen bij voorkeur laten ontwikkelen door de corporaties. Dit is van belang om de sociale huurwoning voorraad toekomstbestendig te maken en te houden voor de huisvesting van alle doelgroepen.

Huisvesten van aandachtsgroepen

De 3 woningcorporaties hebben gezamenlijk bijna de gehele gemeentelijke taakstelling huisvesting statushouders voor 2023 en het restant uit 2022 gerealiseerd. De uitvoering van de veel hogere opgave voor tweede helft van 2023 loopt nog. In 2024 wordt ook de nieuwe taakstelling weer in goed overleg gezamenlijk opgepakt. Voor het huisvesten van bijzondere aandachtsgroepen, waaronder uitstromers uit instellingen, urgent woningzoekenden en statushouders, stellen de corporaties maximaal 30% van de vrijkomende woningen beschikbaar. Op deze manier zorgen we ervoor dat minimaal 70% van de vrijkomende woningen beschikbaar blijven voor reguliere woningzoekenden.

Aanpak van energiearmoede

Samen met huurdersorganisaties en de corporaties pakken we in Zoetermeer de energiearmoede aan. Naast het Energieloket zet de gemeente in overleg met de corporaties en de huurders de zogeheten SPUK-subsidiegelden in voor verduurzaming. Voor de middellange termijn is de oplossing om woningen te verduurzamen, zodat het energiegebruik omlaag gaat. De corporaties zetten alles op alles om woningen met energielabels E, F en G voor 2028 aan te pakken en op te waarderen tot minimaal label D. Daarvoor wordt jaarlijks in overleg met de gemeente een planning opgesteld, zodat de gemeente zo mogelijk ook particuliere eigenaren in die buurt kan uitnodigen om mee te doen.

Uitvoeren van het Gebiedsprogramma voor Meerzicht

De gemeente en woningcorporaties zijn het afgelopen jaar gestart met het de uitvoering van het gebiedsprogramma Meerzicht. De woningcorporaties zijn belangrijke partners in de wijk omdat ze een groot deel van het vastgoed in bezit hebben, onder meer in de Bossenbuurt. Het komende jaar is de verdere uitvoering van het gebiedsprogramma een belangrijk speerpunt in de samenwerking, met als doel: het verbeteren van de leefbaarheid.