De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Het doel is om vanaf 2020 jaarlijks 700 woningen op te leveren. Ter uitvoering van dit Woningbouwprogramma Zoetermeer is het streven om op een aantal locaties binnen 5 jaar woningbouw te realiseren. Dit zijn de zogeheten solitaire locaties. De gemeenteraad heeft onder andere de Kleurlaan aangewezen als solitaire locatie.

Op het braakliggend terrein aan de Kleurlaan zal Woningbouwcorporatie De Goede Woning een bouwplan realiseren met 62 appartementen in de sociale huursector.

Tekening van inrichting Kleurlaan

Stand van zaken

Op 10 maart 2020 heeft de inloopbijeenkomst over dit plan plaatsgevonden. De presentatie en het sfeerverslag kunt u onderaan deze pagina vinden. Tijdens de inloopbijeenkomst hebben omwonenden hun zorgen geuit over de veiligheid van de kruising Kleurlaan. Naar aanleiding hiervan is de fietsoversteek voorzien van een brandweerrode coating om deze nog beter te accentueren. Ook is gekeken naar het zicht bij het in- en uitparkeren bij het nieuwe complex. Om deze reden is in het nieuwe inrichtingsplan bij de strook parkeerplaatsen Paletsingel het laatste parkeervak in de parkeerstrook (bij de Kleurlaan) weggelaten. Dit geeft extra ruimte en een beter zicht bij het in- en uitparkeren van het één na laatste parkeervak. Het eindverslag van de participatie (samenspraak) kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Op 15 maart 2021 is de grondexploitatie door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee heeft Woningcorporatie De Goede Woning groen licht gekregen voor de start van de bouw.

De kavel wordt in november 2021 bouwrijp gemaakt. Naar verwachting start Woningbouwcorporatie De Goede Woning eind 2021 met bouwen. De verwachte opleverdatum is rond april 2023.

Informatie

Meer informatie over het appartementengebouw kunt u vinden op de website van De Goede Woning.

www.dgw.nl/paletsingel

Vragen over dit plan?

projectenpmv@zoetermeer.nl

Tekening zijkant nieuwgebouw Kleurlaan
Tekening voorzijde nieuwbouw Kleurlaan
Tekening parkeerplaats en nieuwbouw Kleurlaan