In deelgebied Milena zijn 2 appartementengebouwen met een groen middengebied opgeleverd. De Goede Woning en Zorgaanbieder Fundis hebben een complex met 48 zorgwoningen gerealiseerd. Wonen á la Carte heeft  in het tweede appartementengebouw aan de Milenagang levensloopbestendige appartementen gerealiseerd. Om te parkeren is er een parkeerstraat aan de zijde van de Nathaliegang gemaakt. Deze nieuwe straat heet de Naomigang. De beplanting van het groengebied staat gepland in het vierde kwartaal van 2023.

Tekening nieuwbouw Milenagang

Beplanting groengebied

Op 19 november 2020 organiseerde Wonen à la Carte een online bijeenkomst om de omwonenden verder te informeren over de concept planuitwerking van het gebouw en het aangrenzende openbare gebied. Tijdens de bijeenkomst gaf de gemeente aan dat het plan uit 2017 om in het middengebied een rozentuin aan te leggen helaas niet meer haalbaar is vanwege de hoge onderhoudskosten.

Er is in 2021 een nieuw beplantingsvoorstel voor het groengebied gemaakt waarin diverse bomen en struikbeplantingen verwerkt zijn. Omwonenden van de Milenagang/Naomigang konden via DoeMee reageren op het beplantingsvoorstel. Het voorstel kreeg één wijziging naar aanleiding van de participatie. Enkele bewoners hebben gevraagd een moerascypres te vervangen. Deze boom is dood en wordt verwijderd. Op deze plek komt een solitaire struik (Prunus 'Umeniko' / sierkers).

Het document met de ontvangen reacties en de beantwoording van de gemeente vindt u onderaan deze pagina bij de documenten. In het vierde kwartaal van 2023, met een uitloop naar het eerste kwartaal van 2024 zal de beplanting van het groengebied worden gerealiseerd.

doemee.zoetermeer.nl - Groengebied Milenagang/Naomigang

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar:

projectenpmv@zoetermeer.nl

Tekening gebied Milena