De gemeente helpt u om zo lang mogelijk in uw eigen omgeving te blijven wonen en mee te kunnen doen in de maatschappij. Wij maken daarvoor gebruik van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

U kijkt altijd eerst of u het probleem zelf kunt oplossen. Lukt dat niet? Dan kunt u de gemeente om hulp vragen.

Waarmee kan de gemeente helpen?

Klik op het product voor meer informatie:

Het is op dit moment erg druk bij de afdeling Wmo. Daarom kan de behandeling van uw melding langer duren dan 6 weken. Wij doen ons best u zo snel mogelijk te helpen. Na uw melding krijgt u van ons een brief met meer informatie.

Wat moet u weten

Voorziening of zorg in natura (Zin) of Persoonsgebonden budget (PGB)

U kunt zorg of een hulpmiddel op 2 manieren krijgen:

  • Een voorziening in natura (Zin).
  • Een voorziening via een persoonsgebonden budget (PGB).

Kiest u voor een hulpmiddel in natura? Dan regelt de gemeente alles voor u.

  • De gemeente geeft opdracht om het hulpmiddel te leveren.
  • U leent het hulpmiddel van de gemeente (dit heet bruikleen).
  • De gemeente regelt het onderhoud en reparatie van uw hulpmiddel.
  • Een overzicht van aanbieders die een contract hebben met de gemeente voor zorg in natura kunt u vinden op de webpagina: Probleem met uw hulpmiddel of zorgverlener.

Kiest u voor een hulpmiddel via een PGB? U krijgt u een bedrag waarmee u zelf uw hulpmiddel koopt. U regelt alles zelf.

  • Achteraf moet u uitleggen hoe u het bedrag heeft uitgegeven. U moet onder andere de originele factuur van het door u gekochte hulpmiddel laten zien.
  • Als u geld overhoudt, moet u dat terugbetalen aan de gemeente.
  • Regiotaxi kan niet in de vorm van een PGB. 
  • Meer informatie kunt u vinden op de webpagina: Persoonsgebonden budget.

Aanvragen

Kijk eerst bij Wat zijn geen Wmo-hulpmiddelen? Staat het hulpmiddel dat u nodig heeft hier niet bij? Dan kunt u een melding doen van uw hulpvraag.

Wmo melding hulpvraag of hulpmiddel

Hulp of hulpmiddel opzeggen

Wmo hulp of hulpmiddel opzeggen
 

Afspraak maken

Afspraak Wmo melding

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.