In Zoetermeer zijn 6 wijkverkeerswerkgroepen actief om de verkeersveiligheid in de wijken te verbeteren. Inwoners kunnen onveilige situaties aan de werkgroep voorleggen. Gezamenlijk wordt nagedacht over oplossingen. Denk aan kleine aanpassingen, zoals het aanbrengen van extra belijning of uitvoeren van extra snelheidsmetingen. Voor grotere aanpassingen kan een project starten, zoals Verbeteren Schoolzones. Ook denken de verkeerswerkgroepen mee bij verkeersprojecten van de gemeente.

Foto wijkverkeerswerkgroep
Foto: Fotoflex Nederland

Wie doen er mee?

In de werkgroepen zitten inwoners, vertegenwoordigers van scholen (ouders, leerkrachten en verkeersleerkrachten), het Team Handhaving van de gemeente, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en verkeerskundigen van de gemeente. Het aantal deelnemers per verkeerswerkgroep varieert. Gemiddeld komt een werkgroep 4 keer per jaar een avond bij elkaar.

Welke werkgroepen zijn er?

Er zijn 6 wijkverkeerswerkgroepen, namelijk in de wijken Seghwaert / Noordhove, Rokkeveen, Oosterheem, Buytenwegh / De Leyens, Centrum (bestaande uit Palenstein, Driemanspolder, Dorp en Stadscentrum) en Meerzicht.

Doet u mee?

De wijkverkeerswerkgroepen kunnen versterking gebruiken. Wilt u zich ook inzetten voor de verkeersveiligheid in uw wijk? Als wijkbewoner weet u het beste wat er beter kan. Meldt u dan aan voor de wijkverkeerswerkgroep in uw wijk. Dit kan door het sturen van een e-mail naar projectenpmv@zoetermeer.nl met als onderwerp Wijkverkeerswerkgroep <uw wijk>. De gemeente neemt vervolgens contact met u op.

Wilt u een onveilige situatie bespreken?

Wilt u niet een vaste plek in de werkgroep, maar wel graag een oplossing voor een onveilige situatie in uw wijk? Dan nodigen we u graag uit voor een vergadering van de verkeerswerkgroep in uw wijk om uw zaak te bespreken. U kunt een e-mail sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl met als onderwerp Wijkverkeerswerkgroep. In de tekst kunt u kort uw zaak toelichten. De gemeente neemt vervolgens contact met u op.

Vergaderdata

In de agenda op de website Doe mee Zoetermeer ziet u wanneer de volgende vergadering van de verkeerswerkgroep in uw wijk is.

Agenda

Filmpje

Bekijk hier het filmpje(externe link) van de Wijkverkeerswerkgroep Rokkeveen waarin wethouder Marc Rosier een oproep doet om mee te doen met de verkeerswerkgroep in uw wijk. Karina Baptiste vertelt dat zij in de wijkverkeerswerkgroep aandacht heeft gevraagd voor de verkeersveiligheid rond de Prins Clausschool.