Bekijk hier de voorwaarden om te mogen stemmen tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen.

U mag stemmen voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen als u voldoet aan de volgende eisen:

Provinciale Staten

  • U bent Nederlander.
  • U bent op dag van verkiezingen 18 jaar of ouder.
  • U woont op 31 januari 2023 in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.
  • U bent niet uitgesloten van het actieve kiesrecht.

Waterschapsverkiezingen

  • U bent Nederlander, EU-burger, niet-Nederlands met een geldige verblijfsvergunning (afhankelijk van de duur van uw verblijf).
  • U bent op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder.
  • U bent niet uitgesloten van het actieve kiesrecht.
  • U woont in het waterschap waarvoor de verkiezing plaats vindt op 31 januari 2023.

Als u aan deze eisen voldoet, ontvangt u uiterlijk 1 maart de stempassen in de brievenbus. Uiterlijk 10 maart ontvangt u de kandidatenlijsten.