Vrijdagochtend 19 mei heeft wethouder Wim Blansjaar van afvalbeleid de mannen van de afvalinzameling Zoetermeer een helpende hand toegestoken bij de wekelijkse afvalinzameling. Hij wilde dat met eigen ogen zien en ervaren om zich een beeld te vormen over de gemeentelijk opgave de hoeveelheid huishoudelijk restafval te verminderen.

In dat kader woont de wethouder op 26 mei ook de bijeenkomst bij over gemeentelijk afvalbeheer, speciaal voor bestuurders. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van het programma VANG (van afval naar grondstof) Huishoudelijk Afval. In dit programma werken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de VNG en de NVRD samen om gemeenten te helpen de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Afvalscheiding van huishoudelijk afval is een belangrijk onderdeel van de transitie naar een circulaire economie.