Wethouder Bouke Velzen bezoekt verduurzaamde modelwoning Zalkerbos

Op donderdag 20 juni bezocht wethouder Bouke Velzen een modelwoning in het Zalkerbos. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VvE) en Vidomes gaven uitleg over het lange besluitvormingstraject. VvE Zalkerbos is een van de eerste VvE's in de Bossenbuurt die start met verduurzamen. De modelwoning is bedoeld om bewoners van het Zalkerbos te laten zien wat er in hun woning gaat veranderen.

Het appartement bestaat uit 309 koop- en huurwoningen. Woningcorporatie Vidomes is eigenaar van de huurwoningen en is daarom lid van de VvE. Door het nemen van verschillende maatregelen worden al deze woningen nu toekomstbestendig. Denk aan het plaatsen van HR++glas, het isoleren van gevels, spouwmuren en dak, een CO2-gestuurd ventilatiesysteem en het renoveren van de liften. Zo neemt het comfort toe en worden de woningen gezonder, terwijl het energieverbruik beperkt wordt. Dit draagt bij aan betaalbaar wonen voor de huurders van Vidomes. Ook wordt de buitenkant van de flat opgeknapt, wat zorgt voor een betere uitstraling.

Ondersteuning vanuit gemeente

Gemeente Zoetermeer ondersteunt VvE's die willen verduurzamen. Zij kunnen gratis advies vragen aan het VvE-loket. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor procesbegeleiding. De ervaring leert dat verduurzaming van VvE's een taai en tijdrovend proces is. Vandaar dat er professionele begeleiding klaar staat.

Volkshuisvestingsfonds

Om de leefbaarheid en veiligheid in de Bossenbuurt te verbeteren heeft gemeente Zoetermeer een bedrag van 15,7 miljoen euro vanuit het Volkshuisvestingsfonds van de Rijksoverheid gekregen. Een gezonde, comfortabele en betaalbare woning is de basis van een leefbare wijk. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de besteding van het fonds en aanvullende financiering. De planning is dat VvE's in de Bossenbuurt begin 2025 extra subsidie kunnen aanvragen voor het verduurzamen van hun woningen.

Wethouder Velzen: "Met hulp van subsidie uit het Volkshuisvestingsfonds kan de gemeente straks een flinke impuls geven aan huiseigenaren in de Bossenbuurt. Door energiebesparende maatregelen wordt de leefbaarheid van de woningen beter. Dit voorkomt energiearmoede en draagt bij aan bestaanszekerheid voor de kwetsbaarste huishoudens in Zoetermeer. Een modelwoning is echt tastbaar, je voelt en ziet dat dit straks comfortabelere woningen worden. Geweldig dat het bestuur van VvE Zalkerbos en Vidomes samen is gelukt dit voor elkaar te krijgen!"

Wethouder Ter Laak (wijkwethouder Meerzicht) feliciteert de VvE Zalkerbos met de start van de verduurzaming van hun complex. "Met het geld uit het Volkshuisvestingsfonds hopen we dat meer VvE's in de Bossenbuurt straks volgen. Zo kunnen we samen een typische wederopbouwwijk, die kenmerkend is voor een New Town als Zoetermeer, weer nieuw leven inblazen."

Frank Meijer, projectontwikkelaar Vidomes: "Toen het VvE-bestuur het initiatief nam om de verduurzaming te onderzoeken waren we meteen enthousiast. De isolatiestandaard uit het bouwjaar 1973 voldoet niet meer aan de huidige normen en verwachtingen van onze huurders. Dat zagen we terug in de tevredenheid op dit vlak bij ons periodieke woonbelevingsonderzoek. Na 3 jaar intensief samenwerken met VvE-bestuur zijn we trots dat we als lid van VvE Zalkerbos het startschot mogen geven voor de verduurzaming van dit appartement in de Bossenbuurt."

Foto: Fotoflex Nederland