Het project aan het Tjeukermeer was het laatste bouwplan in Waterzicht (Oosterheem). Het ging om 43 woningen verdeeld over een appartementencomplex van 25 appartementen en 18 eengezinswoningen. De aannemer begon in 2020 met de bouw en rondde de werkzaamheden af in de zomer van 2021.

Inrichting middengebied Waterzicht

Nu alle woningen in Waterzicht opgeleverd zijn, begint de gemeente met het inrichten van het middengebied, de laatste stap in de afronding van het project. Hiervoor is een eigentijds inrichtingsplan opgesteld in samenwerking met een vertegenwoordiging van bewoners van Waterzicht. De aannemer en de leverancier van groen zijn op 14 februari 2022 gestart met de werkzaamheden. Hierover zijn alle direct betrokken inwoners via een brief van de aannemer geïnformeerd.

Planning van de inrichting

In de week van 4 april 2022 plaatsen we de speeltoestellen nabij het grote speelveld in het oostelijke deel van het park. Zodra deze speeltoestellen geplaatst zijn beginnen we met de inrichting van dit gebied, zoals het aanbrengen van houtsnippers op de paden en het plaatsen van hekwerk, een picknickbank en prullenbakken. De grote speelplek is in de week van 18 april 2022 klaar.

Eind april 2022 wordt op de afgesproken plekken het gras ingezaaid. Daarna plaatsen we eenjarige bloemen en planten voor zowel plandeel A als plandeel B. Met deze bloemen ziet de omgeving er de komende periode mooier uit. Voor deze tijdelijke oplossing is gekozen omdat het beplantingsseizoen nu niet geschikt is om de overige beplanting te plaatsen. Vanaf oktober 2022 worden de struiken en bomen geplaatst volgens het inrichtingsplan.

Vanwege problemen met de levering van de materialen kan pas in mei 2022 begonnen worden met de bestrating van het voet- en fietspad. De kleine speelplek in het westelijke deel van het park wordt ingericht met speeltoestellen zodra de bestrating klaar is.

Uitlaatgebied honden

Tijdens de ontwerpfase hebben de omwonenden en de gemeente regels afgesproken en vastgesteld. Deze regels gaan over het uitlaten van honden in dit gebied. Het is de bedoeling dat de hondeneigenaren zich hieraan houden. Op deze kaart staat waar het niet is toegestaan een hond uit te laten.

Resultaten enquête speeltoestellen 2021

Belangstellenden konden van 12 t/m 27 april 2021 via doemee.zoetermeer.nl hun stem uitbrengen voor de combinatie van speeltoestellen voor 2 plandelen van het inrichtingsplan. Er zijn ruim 250 stemmen uitgebracht. De gemeente heeft alle stemmen geteld en individuele vragen en de reacties persoonlijk via de mail beantwoord.

Resultaat enquête voor de speeltoestellen van de speelplek van 0-5 jaar

De meeste stemmen gingen naar keuze A (108 stemmen).

Tekening met uitslag enquete Waterzicht Oosterheem, plandeel A

Resultaat enquête voor de speeltoestellen van de speelplek van 6-11 jaar

De meeste stemmen gingen naar keuze B (111 stemmen).

Tekening met uitslag enquete Waterzicht Oosterheem, plandeel B

Hellingbaan

De hellingbaan is in 2017 op verzoek van een omwonende als tijdelijke verbinding naar de Heemkade aangelegd. Er is toen aangegeven dat de hellingbaan zal worden verwijderd bij de bouw van het appartementencomplex omdat de hellingbaan binnen het bouwplan lag. De komende tijd kunnen de omwonenden gebruikmaken van de bestaande verbindingen met het Heemkanaal die iets verderop liggen.

Nu de bouw van het appartementengebouw is afgerond zal een hellingbaan worden geplaatst ter hoogte van de brug naar Javalaan. De nieuwe hellingbaan zal voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidseisen.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u mailen naar projectenpmv@zoetermeer.nl.