Het project aan het Tjeukermeer was het laatste bouwplan in Waterzicht (Oosterheem). Het ging om 43 woningen verdeeld over een appartementencomplex van 25 appartementen en 18 eengezinswoningen. De aannemer begon in 2020 met de bouw en rondde de werkzaamheden af in de zomer van 2021.

Laatste nieuws

Er wordt momenteel gewerkt aan de afronding van de inrichting van het middengebied. Op een aantal restpunten na zijn alle werkzaamheden inmiddels uitgevoerd. Deze punten worden in de komende weken uitgevoerd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een e-mail met als onderwerp 'Waterzicht'. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

projectenpmv@zoetermeer.nl

Uitlaatgebied honden

Tijdens de ontwerpfase hebben de omwonenden en de gemeente regels afgesproken en vastgesteld. Deze regels gaan over het uitlaten van honden in dit gebied. Het is de bedoeling dat de hondeneigenaren zich hieraan houden. Op deze kaart staat waar het niet is toegestaan een hond uit te laten.

Resultaten enquête speeltoestellen 2021

Belangstellenden konden van 12 t/m 27 april 2021 via doemee.zoetermeer.nl hun stem uitbrengen voor de combinatie van speeltoestellen voor 2 plandelen van het inrichtingsplan. Er zijn ruim 250 stemmen uitgebracht. De gemeente heeft alle stemmen geteld en individuele vragen en de reacties persoonlijk via de mail beantwoord.

Resultaat enquête voor de speeltoestellen van de speelplek van 0-5 jaar

De meeste stemmen gingen naar keuze A (108 stemmen).

Tekening met uitslag enquete Waterzicht Oosterheem, plandeel A

Resultaat enquête voor de speeltoestellen van de speelplek van 6-11 jaar

De meeste stemmen gingen naar keuze B (111 stemmen).

Tekening met uitslag enquete Waterzicht Oosterheem, plandeel B

Hellingbaan

De hellingbaan is in 2017 op verzoek van een omwonende als tijdelijke verbinding naar de Heemkade aangelegd. Er is toen aangegeven dat de hellingbaan zal worden verwijderd bij de bouw van het appartementencomplex omdat de hellingbaan binnen het bouwplan lag. De komende tijd kunnen de omwonenden gebruikmaken van de bestaande verbindingen met het Heemkanaal die iets verderop liggen.

Nu de bouw van het appartementengebouw is afgerond zal een hellingbaan worden geplaatst ter hoogte van de brug naar Javalaan. De nieuwe hellingbaan zal voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidseisen.