De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. Deze wet gaat over zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden en professionals.

De Wmo is er voor iedereen

Dus voor gezonde mensen (zoals vrijwilligers), maar ook voor mensen met behoefte aan extra ondersteuning. Mensen met bijvoorbeeld een beperking door ouderdom of handicap, met een chronische ziekte of psychosociale problemen. Zij zullen vaker een beroep moeten doen op de samenleving en professionals om zo goed mogelijk mee te blijven doen. Verder vallen ook de maatschappelijke opvang, het verslavingsbeleid en de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling onder de Wmo.