Sporten met een handicap/beperking

Home > Vrije tijd > Sportloket > Verenigingsondersteuning > Sporten met een handicap/beperking

Sporten met een handicap/beperking

In Zoetermeer bieden verschillende verenigingen sport aan voor mensen met een beperking/handicap.

Binnen de Wmo-voorzieningen is het ook mogelijk in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld een sportrolstoel. Kijk voor meer informatie in de Zoetermeerwijzer of neem contact op met het Wmo-loket via 14 079.

Stichting Leergeld

In een groot aantal Zoetermeerse gezinnen wordt het financieel steeds lastiger om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs de gebruikelijke kosten die de school met zich meebrengt zoals schoolmateriaal en een studiereisje, zijn in steeds meer gezinnen moeilijker op te brengen.

Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar:

  • met een laag inkomen (tot 110% van het bijstandsniveau),
  • woonachtig in Zoetermeer,
  • die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via de bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen.

Kijk voor meer informatie op www.leergeldzoetermeer.nl.