Sport Medisch Netwerk Zoetermeer

Home > Vrije tijd > Sportloket > Verenigingsondersteuning > Sport Medisch Netwerk Zoetermeer

Sport Medisch Netwerk Zoetermeer

Onder het Sport Medisch Netwerk Zoetermeer (SMNZ) wordt de zorg verstaan die specifiek gericht is op het behoud, herstel en bevordering van de gezondheid van de sportende of bewegende inwoners en sporters in Zoetermeer.

Aan de ene kant richt het Sport Medisch Netwerk Zoetermeer zich op het behoud en de bevordering van de gezondheid door sporten en bewegen (preventie), maar de aandacht gaat ook uit naar het voorkómen van (herhalingen van) blessures. Aan de andere kant houdt het Sport Medisch Netwerk Zoetermeer zich bezig met het behandelen van blessures, gericht op het weer gaan sporten of bewegen.

De meerwaarde van het Sport Medisch Netwerk Zoetermeer boven de reguliere zorg die bijvoorbeeld huisartsen of specialisten verlenen, is gelegen in de specifieke kennis over sport gerelateerde aandoeningen, de balans tussen belasting en belastbaarheid en sporten met een chronische aandoening. Deze zorg kan onder andere worden geboden door sportartsen, sportfysiotherapeuten en sportdiëtisten.

Gezond sporten begint met het Sport Medisch Netwerk Zoetermeer

Het Sport Medisch Netwerk Zoetermeer is uw startpunt op het web als u meer wilt weten over verantwoord sporten en gezond bewegen. Van blessurebehandeling tot digitale sportkeuring, bij het Sport Medisch Netwerk Zoetermeer vindt u de informatie die u zoekt. Maak gebruik van de praktische tips en goede adviezen, toegespitst op uw persoonlijke sportsituatie van de professionele partners. Bij het Sport Medisch Netwerk Zoetermeer vindt u het antwoord op al uw sportzorgvragen. Bijvoorbeeld: Sport en een chronische ziekte, gaat dat samen? Zoekt u praktische tips op het gebied van gezonde voeding, afvallen of sportblessures? Bij het Sport Medisch Netwerk Zoetermeer bent u op het juiste adres!

Sportzorgdiensten

De twee pijlers van het zorgconvenant (Advisering en begeleiding & Zorg rond een blessure) kunnen vertaald worden naar een tiental producten die door de aangesloten sportzorgaanbieders worden geleverd:

  • voorlichting
  • sportkeuring
  • blessurebeoordeling
  • blessurebehandeling
  • blessurepreventie
  • sport/beweegadvies
  • testen en meten
  • materiaaladvies
  • voedingsadvies
  • begeleiding

Meer informatie: www.sportzorg.nl/zoetermeer