Financiën voor de leden

Home > Vrije tijd > Sportloket > Verenigingsondersteuning > Financiën > Financiën voor de leden

Financiën voor de leden

Wat kunt u als vereniging doen als een lid niet aan zijn financiële verplicht kan voldoen? Er zijn een aantal subsidies voor leden die u hier kunt vinden.

ZoetermeerPas

De ZoetermeerPas is een voordeelpas voor inwoners met een laag inkomen. De ZoetermeerPas geeft korting op sportieve, educatieve en culturele activiteiten. Als iemand een Sport- en cultuurcheque heeft dan kan deze ook in combinatie met de cheques 3 en 4 van de ZoetermeerPas worden gebruikt. Kijk voor meer informatie op www.zoetermeer.nl/zoetermeerpas.

Stichting Leergeld Zoetermeer

Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen een beroep doen op de lokale stichting Leergeld, indien zij voor hun kind(eren) bepaalde schoolse of buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Stichting Leergeld Zoetermeer ondersteunt deze kinderen door het verstrekken van een fiets en/of een computer of laptop. Daarnaast helpen zij kinderen met activiteiten op het gebied van sport, cultuur en educatie (schoolspullen ten behoeve van school). Voor meer informatie: www.elkkinddoetmee.nl.