Schoolsporttoernooien

Home > Vrije tijd > Sportloket > Sportaanbod Zoetermeer > Schoolsporttoernooien

Schoolsporttoernooien

Jaarlijks worden door de gemeente, combinatiefunctionarissen en sportverenigingen sporttoernooien voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs georganiseerd.
Meer informatie: www.zoetermeer.nl/schoolsporttoernooien