Westerpark

Home > Vrije tijd > Parken > Westerpark

Westerpark

Westerpark

Het Westerpark is in alle opzichten een groots park. Op 225 hectare (vergelijkbaar met de grootte van 450 voetbalvelden) is veel te doen en te beleven voor zowel de sportieve recreant als de natuurliefhebber.

U vindt hier sportvelden, een golfbaan, een bowlingbaan, een speeltuin, picknickvelden en ruiterpaden. Afgewisseld met bosgebieden, bloemrijke graslanden, prachtige houtsingels, de Natuurtuin en onbereikbare eilandjes in slingerende waterpartijen met wuivende rietkragen. Wie door het Westerpark wandelt, fietst, of een bootje huurt, ontdekt vanzelf waarom het park tot ver buiten Zoetermeer bekend is.

Ontstaan

Zoetermeer lag ooit in het Graafschap Holland. In de 14e eeuw kwam in 'De Wilde Venen' de turfwinning op gang. Hierdoor veranderde het landschap in grote plassen water met smalle strookjes land. In 1668 begon de drooglegging: molens maalden de Driemanspolder droog. De nieuwe grond werd door akkerbouw en veeteelt in gebruik genomen. Eind jaren zeventig van de 20ste eeuw is met de aanleg van het Westerpark gestart. Het park is één van de groene schakels die Midden Delfland met het Groene Hart verbindt.

Sportieve recreatie

In het zuiden en zuidwesten van het park vormen puinbergen een geluidswal langs de A12 voor de wijk Meerzicht. In de jaren tachtig van de 20ste eeuw werden de puinbergen beplant met bos. Hier liggen voetbalvelden en een golfbaan. In het noordwesten is een bowlingcentrum met terras waar u waterfietsen of een bootje kunt huren. Rondom een oude bunker is een speeltuin waar kinderen naar hartenlust kunnen ravotten. Er zijn velden om te zonnen en te picknicken. Diverse ruiterpaden maken verrassende routes door het Westerpark mogelijk. Langs de kronkelende waterpartijen zijn vele plekken om te vissen. Honden mogen los lopen in het zuidoosten en oosten van het park. In de rest van het park niet of aangelijnd.

Natuurgericht beheer

Dankzij de verscheidenheid en enorme waterrijkdom is het park weelderig groen. De aanplant van de vele inheemse bomen en struiken heeft voor een grote rijkdom aan natuurwaarden gezorgd. Er komen in het Westerpark dan ook veel bijzondere soorten wilde planten, broedvogels, dagvlinders, libellen en vleermuizen voor. Het beheer van het park is zoveel mogelijk op de natuur gericht. Zo blijven in de bosgebieden en struwelen omgewaaide en omgetrokken bomen gewoon liggen. Gesnoeide takken worden op houtrillen gelegd, dit zijn prachtige schuilplaatsen voor vogels en kleine zoogdieren. De schitterende bloeiende graslanden worden beheerd als hooiland. Midden in het Westerpark grazen Drentse heideschapen, ook zij helpen mee bij het beheer. Sommige eilandjes zoals het Vogeleiland in de slingerende watergangen worden helemaal niet beheerd. Hier kan de natuur haar gang gaan.

Natuurstergebied

Het hart van het Westerpark is een groot eiland omgeven door waterpartijen. Dit eiland heeft de status 'natuurstergebied' en is bedoeld voor natuurrecreatie. Natuurontwikkeling en natuurbeleving staan hier centraal. De singels van populieren en struwelen, afgewisseld met hooilanden, herinneren aan de oude kavelstructuur van de polder. De waterpartijen vormen één van de belangrijkste waterbuffers van Zoetermeer. Het vele riet zorgt voor de zuivering van het water.

De Natuurtuin

Op het eiland ligt ook de Natuurtuin, bereikbaar via een ophaalbruggetje. Een paradijsje, waar oude landschappen te zien zijn. De Natuurtuin is open van half maart tot en met half november. Het hele jaar door worden rondleidingen georganiseerd.
Voor meer informatie: www.zoetermeer.nl/natuurtuin

't Westpunt is een klein voorlichtingscentrum. Het wordt open gehouden door vrijwilligers van de Zoetermeerse natuur- en milieuorganisaties op zondagmiddagen van half maart tot half november. Het ligt tegenover de ingang van de Natuurtuin.

Wandelroutes

Door het Westerpark zijn verschillende wandelroutes uitgezet. Vlakbij 't Westpunt starten drie routes, ze zijn gemarkeerd met gekleurde paaltjes.

  • Rood: Landschapsroute 3.2 km
    De wandelaar krijgt een goede indruk van de variatie in het parklandschap.
  • Blauw: Waterroute 3 km
    De wandelaar loopt langs de verschillende singels en waterpartijen.
  • Appelgroen: Kinderroute 2.2 km
    Een korte wandeling door een gevarieerd stuk park. Geschikt om met kinderen te lopen.

Ook in de Natuurtuin is een rode paaltjesroute uitgezet. Deze loopt langs de informatiebordjes in de Natuurtuin.

Door het park loopt een stukje route van Het Groene Hartpad (geel/rood). Dit streekpad is 191 km lang, begint en eindigt in Delft. De route loopt door het Groene Hart langs Zoetermeer, Alphen a/d Rijn, Woerden en Rotterdam. Het boekje Groene Hartpad is te koop bij onder andere de ANWB.

Voor meer informatie over het Westerpark kunt u terecht bij de gemeente via telefoonnummer 14 079. Ook bij onraad of calamiteit (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Te downloaden:

plattegrond Westerpark