Cultuur

Home > Vrije tijd > Cultuur

Cultuur

sfeerfoto's cultuur

Cultuur is van grote waarde voor de samenleving, voor jong en oud. Het is onmisbaar voor de aantrekkelijkheid en identiteit van Zoetermeer. Cultuur verrijkt je leven en geeft je ruimte om verborgen talenten en interesses te ontdekken. Door mee te doen met culturele activiteiten ontmoet je andere mensen. Maar bovenal zorgt cultuur beleven of zelf maken ervoor dat je ontspant en plezier hebt.

Cultuurvisie 2030

Zoetermeer is als stad op zoek naar een eigen 'stadscultuur'. De stad is in ontwikkeling en heeft een inhaalslag te maken als het gaat om cultuurdeelname en cultureel aanbod. Met een nieuwe Cultuurvisie willen we daaraan richting geven. Daarbij sluiten we aan bij de bestuurlijke ambities die de gemeente Zoetermeer voor zich ziet. Heeft u vragen over de Cultuurvisie 2030? Dan kunt u mailen naar cultuurloket@zoetermeer.nl. Kijk ook op doemee.zoetermeer.nl.

Participatie

Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe Cultuurvisie hebben we samengewerkt en gesproken met culturele partners en inwoners. Het participatietraject kende een aantal stappen:

  • Mei/juli 2019: 10 bijeenkomsten met 4 werkgroepen, waar in totaal een 60-tal vertegenwoordigers uit alle lagen van de culturele sector aan hebben deelgenomen.
  • Augustus/december 2019: 3 ronde tafels, in diverse samenstellingen met onder meer een vertegenwoordigers uit de culturele sector en verschillende domeinen van de gemeente.
  • December 2019: Online enquête, via doemee.zoetermeer.nl waar meer dan 800 inwoners aan hebben deelgenomen.
  • Januari 2020: Bijeenkomst van een nog bredere groep uit het culturele veld, bestaande uit een 50-tal deelnemers uit de culturele sector.
  • Februari 2020: Kinderraadpleging, op speelboerderij Het Buitenbeest en in de Bibliotheek waar in totaal een 50-tal kinderen aanwezig waren.
  • Maart-april 2020: Het doel was om in maart 2020 de hoofdlijnen van de nieuwe visie te presenteren. Vanwege aangescherpte maatregelen kon de geplande bijeenkomst niet doorgaan. In plaats daarvan ontvingen culturele partners en inwoners die interesse kenbaar hadden gemaakt een presentatie. Zij konden per e-mail vragen en feedback doorgeven.
  • September 2020: Per programmalijn werd een werksessie georganiseerd met een aantal partners uit de culturele sector en andere domeinen van de gemeente. Deze sessies waren bedoeld om de programmalijnen een laatste keer aan te scherpen.

Het participatietraject is afgerond. De gemeenteraad heeft de Cultuurvisie aangenomen in de raadsvergadering van 19 mei 2021. Hier vindt u de Cultuurvisie 2030 'De stad leeft, leve de stad' (pdf).

Kunst in de openbare ruimte

Kunst in de openbare ruimte(s) verhoogt de aantrekkelijkheid van Zoetermeer en is daarom een belangrijk visitekaartje van de stad. Beeldende kunst zorgt ook voor meer kwaliteit en beleving van onze leefomgeving, omdat vaak de wisselwerking ontstaat tussen kunst, openbare ruimte en de toeschouwers. Het maak het wonen en leven in de wijk leuker. Het lokt reacties uit, als bewoner word je aan het denken gezet: je hebt er meteen een mening over. Kunst is ook een ontmoetingsplek, een markant punt dat iedereen kent en herkent. Meer over kunst in de openbare ruimte vindt u via www.zoetermeer.nl/kunst.

Corona en cultuur

Meer informatie over de regels voor kunst en cultuur: Rijksoverheid.nl - Plannen voor kunst en cultuur.

Kunstwerk Iris le Rütte - Daphne in de wind

Kunstwerk Iris le Rütte - Daphne in de wind