Cultuur

Home > Vrije tijd > Cultuur

Cultuur

sfeerfoto's cultuur

Cultuur is van grote waarde voor de samenleving, voor jong en oud. Het is onmisbaar voor de aantrekkelijkheid en identiteit van Zoetermeer. Cultuur verrijkt je leven en geeft je ruimte om verborgen talenten en interesses te ontdekken. Door mee te doen met culturele activiteiten ontmoet je andere mensen. Maar bovenal zorgt cultuur beleven of zelf maken ervoor dat je ontspant en plezier hebt.

Cultuurvisie 2030

Zoetermeer is als stad op zoek naar een eigen 'stadscultuur'. De stad is in ontwikkeling en heeft een inhaalslag te maken als het gaat om cultuurdeelname en cultureel aanbod. Met een nieuwe Cultuurvisie willen we daaraan richting geven. Daarbij sluiten we aan bij de bestuurlijke ambities die de gemeente Zoetermeer voor zich ziet. In participatie met culturele partners en inwoners bouwen we samen aan de nieuwe Cultuurvisie. Kijk voor meer informatie over de nieuwe cultuurvisie ook op doemee.zoetermeer.nl.

Heeft u nog vragen over de Cultuurvisie 2030? Dan kunt u mailen naar cultuurloket@zoetermeer.nl.

Participatie

Het participatietraject kende een aantal stappen:

  • Mei/juli 2019: 10 bijeenkomsten met 4 werkgroepen, waar in totaal een zestigtal vertegenwoordigers uit alle lagen van de culturele sector aan hebben deelgenomen.
  • Augustus/december 2019: 3 ronde tafels, in diverse samenstellingen.
  • December 2019: Online enquête, via doemee.zoetermeer.nl waar meer dan 800 inwoners aan hebben deelgenomen.
  • Januari 2020: Bijeenkomst bredere culturele veld, bestaande uit een vijftigtal deelnemers uit de culturele sector.
  • Februari 2020: Kinderraadpleging, op speelboerderij Het Buitenbeest en in de Bibliotheek waar in totaal een vijftigtal kinderen aanwezig waren.
  • Maart 2020: Laatste participatiebijeenkomst.

Op 12 maart 2020 zou er een laatste participatiebijeenkomst plaatsvinden waarin gereageerd kon worden op de hoofdlijnen van de concept Cultuurvisie 2030. Door de aangescherpte maatregelen vanwege het coronavirus werd besloten deze bijeenkomst niet door te laten gaan. In plaats daarvan hebben we begin april de presentatie toegestuurd aan culturele partners en aan inwoners die hun interesse kenbaar hadden gemaakt. Hier kunt u deze presentatie bekijken. Zij konden per e-mail vragen en feedback doorgeven tot 19 april 2020. De vragen en antwoorden daarop zijn gebundeld in dit Q&A-document. De feedback wordt nu verwerkt in het cultuurvisiedocument. Daarna wordt de visie voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad.

Kunst in de openbare ruimte

Kunst in de openbare ruimte(s) verhoogt de aantrekkelijkheid van Zoetermeer en is daarom een belangrijk visitekaartje van de stad. Beeldende kunst zorgt ook voor meer kwaliteit en beleving van onze leefomgeving, omdat vaak de wisselwerking ontstaat tussen kunst, openbare ruimte en de toeschouwers. Het maak het wonen en leven in de wijk leuker. Het lokt reacties uit, als bewoner word je aan het denken gezet: je hebt er meteen een mening over. Kunst is ook een ontmoetingsplek, een markant punt dat iedereen kent en herkent. Meer over kunst in de openbare ruimte vindt u via www.zoetermeer.nl/kunst.

Corona en cultuur

Actuele berichten over de maatregelen vindt u op de pagina Coronavirus in Zoetermeer > Sport & Vrije tijd.

Kunstwerk Iris le Rütte - Daphne in de wind

Kunstwerk Iris le Rütte - Daphne in de wind