Cultuur

Home > Vrije tijd > Cultuur

Cultuur

sfeerfoto's cultuur

Cultuur is van grote waarde voor de samenleving, voor jong en oud. Het is onmisbaar voor de aantrekkelijkheid en identiteit van Zoetermeer. Cultuur verrijkt je leven en geeft je ruimte om verborgen talenten en interesses te ontdekken. Door mee te doen met culturele activiteiten ontmoet je andere mensen. Maar bovenal zorgt cultuur beleven of zelf maken ervoor dat je ontspant en plezier hebt.

Cultuurvisie 2030

Zoetermeer is als stad op zoek naar een eigen 'stadscultuur'. De stad is in ontwikkeling en heeft een inhaalslag te maken als het gaat om cultuurdeelname en cultureel aanbod. Met een nieuwe Cultuurvisie willen we daaraan richting geven. Daarbij sluiten we aan bij de bestuurlijke ambities die de gemeente Zoetermeer voor zich ziet. In samenspraak met culturele partners en inwoners bouwen we samen aan de nieuwe Cultuurvisie. Kijk voor meer informatie over de nieuwe cultuurvisie ook op doemee.zoetermeer.nl.

Heeft u nog vragen over de Cultuurvisie 2030? Dan kunt u mailen naar cultuurloket@zoetermeer.nl.

Samenspraak

Het samenspraaktraject kende een aantal stappen:

  • Mei/juli 2019: 10 bijeenkomsten met 4 werkgroepen, waar in totaal een zestigtal vertegenwoordigers uit alle lagen van de culturele sector aan hebben deelgenomen.
  • Augustus/december 2019: 3 ronde tafels, in diverse samenstellingen.
  • December 2019: Online enquête, via doemee.zoetermeer.nl waar meer dan 800 inwoners aan hebben deelgenomen.
  • Januari 2020: Bijeenkomst bredere culturele veld, bestaande uit een vijftigtal deelnemers uit de culturele sector.
  • Februari 2020: Kinderraadpleging, op speelboerderij Het Buitenbeest en in de Bibliotheek waar in totaal een vijftigtal kinderen aanwezig waren.
  • Maart 2020: Laatste samenspraakbijeenkomst.

Op 12 maart 2020 zou er een laatste samenspraakbijeenkomst plaatsvinden waarin gereageerd kon worden op de hoofdlijnen van de concept Cultuurvisie 2030. Door de aangescherpte maatregelen vanwege het coronavirus werd besloten deze bijeenkomst niet door te laten gaan. In plaats daarvan hebben we begin april de presentatie toegestuurd aan culturele partners en aan inwoners die hun interesse kenbaar hadden gemaakt. Hier kunt u deze presentatie bekijken. Zij konden per e-mail vragen en feedback doorgeven tot 19 april 2020. De vragen en antwoorden daarop zijn gebundeld in dit Q&A-document. De feedback wordt nu verwerkt in het cultuurvisiedocument. Daarna wordt de visie voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad.

Kunst in de openbare ruimte

Kunst in de openbare ruimte(s) verhoogt de aantrekkelijkheid van Zoetermeer en is daarom een belangrijk visitekaartje van de stad. Beeldende kunst zorgt ook voor meer kwaliteit en beleving van onze leefomgeving, omdat vaak de wisselwerking ontstaat tussen kunst, openbare ruimte en de toeschouwers. Het maak het wonen en leven in de wijk leuker. Het lokt reacties uit, als bewoner word je aan het denken gezet: je hebt er meteen een mening over. Kunst is ook een ontmoetingsplek, een markant punt dat iedereen kent en herkent. Meer over kunst in de openbare ruimte vindt u via www.zoetermeer.nl/kunst.

Corona en Cultuur

De culturele sector wordt hard geraakt door de gevolgen van alle coronamaatregelen. Per 1 juni 2020 zijn de maatregelen versoepeld, zodat culturele instellingen weer iets meer mogelijkheden hebben om activiteiten te organiseren. Op de website van de rijksoverheid vindt u de actuele maatregelen. De meest gestelde vragen over de versoepelingen hebben we verzameld en beantwoord en vindt u op: Vragen en antwoorden cultuur vanaf 1 juni.

Wilt u als culturele aanbieder zelf ook weer culturele activiteiten organiseren en hebt u hier nog vragen over? Neem dan contact op met de gemeente via cultuurloket@zoetermeer.nl.

Kunstwerk Iris le Rütte - Daphne in de wind

Kunstwerk Iris le Rütte - Daphne in de wind