Buiten spelen

Home > Vrije tijd > Buiten spelen

Buiten spelen

Speelvoorzieningen

Verspreid over de hele stad staan diverse speelvoorzieningen. De speelvoorzieningen zijn onderverdeeld in de leeftijdscategorie√ęn 0-5, 0-11 en 12-17 jaar. Als een speelvoorziening een bepaalde doelgroep heeft wil dit niet zeggen dat andere kinderen / jongeren hier niet mogen spelen. Uitgangspunt is dat kinderen en jongeren kunnen spelen.

Inspectie speeltoestellen

Wij controleren 4 keer per jaar de speeltoestellen in de stad op veiligheid. Naast deze eigen inspecties huren wij ook elk jaar een onafhankelijk bedrijf in. U herkent de controleurs aan de gele hesjes met de naam 'Speelplan' daarop. Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar spelen@zoetermeer.nl.

Contact met de gemeente

Zijn er weinig speelmogelijkheden in uw omgeving aanwezig of wilt u iets melden over een bepaalde speelvoorziening, dan kunt u dit aan ons doorgeven via het melding, klacht, bezwaar, vraagformulier.

Speelvoorzieningen voor gehandicapte kinderen

De gemeente Zoetermeer hecht veel waarde aan toegankelijkheid van de openbare ruimte en speelvoorzieningen voor iedereen, dus ook voor gehandicapte mensen en kinderen. Het is altijd mogelijk een aanpassing van speelvoorzieningen te vragen aan de gemeente.

Vraag naar de mogelijkheden door een e-mail te sturen naar spelen@zoetermeer.nl of te bellen met het Gemeentelijk Informatie Punt 14 079. Belangrijk is dat u uw adres, de naam en de plek van de speelvoorziening en de leeftijd van het gehandicapte kind vermeldt.

Speelruimtenota

Het speelbeleid van Zoetermeer staat in de Speelruimtenota 2015-2020 Ruimte geven! Het beleid is erop gericht om alle kinderen van 0 tot 17 jaar in de openbare ruimte te laten spelen.

In de Speelruimtenota is een analyse en verkenning opgenomen van de leeftijdsopbouw van de kinderen, nu en over 5 jaar. Zie speelpagina voor de analyses en kaart per wijk.

De vervanging en verbetering van de speelplekken in de komende jaren gebeurt in nauw overleg met de buurt.

Meer weten?