Gemeente Zoetermeer heeft aangekondigd vanaf 1 maart 2024 parkeerovertredingen in het gebied voor betaald parkeren te controleren met een scanauto. De uitvoering hiervan wordt uitgevoerd door P1.

Waar rijdt de scanauto?

De scanauto controleert in de betaald parkeergebieden, gebieden voor vergunninghouders en de blauwe zones van gemeente Zoetermeer.

Hoe werkt parkeercontrole door de scanauto?

Een scanauto maakt foto's van de kentekens van geparkeerde auto's en checkt bij het Nationaal Parkeer Register of er voor deze kentekens parkeergeld betaald is.

Wat betekent dit voor vergunninghouders?

Vergunning- en ontheffinghouders zijn geregistreerd in het P1 systeem en hoeven niets meer te doen.

Wat betekent dit voor houders van gehandicaptenparkeerkaarten (GPK)?

U kunt met de gehandicaptenparkeerkaart gewoon blijven parkeren op alle parkeerplaatsen. Dus ook op de niet gehandicaptenparkeerplaatsen. Uw gehandicaptenparkeerkaart blijft geldig. Leg deze daarom altijd goed zichtbaar achter uw voorruit. De scanauto weet waar de gehandicaptenparkeerplaatsen zijn en houdt hier rekening mee bij de controle. Als de scanauto een voertuig scant waarvoor geen parkeergeld betaald is, dan wordt door handhaving gekeken of er een gehandicaptenparkeerkaart achter de voorruit ligt. Als dit het geval is, wordt er geen boete verstuurd.

Ik ben houder van een gehandicaptenparkeerkaart. Mag ik mijn GPK en kenteken wel registeren?

Ja, dat mag. Dit maakt het makkelijker om controle uit te voeren, maar u bent niet verplicht om uw GPK en kenteken te registeren. Dit doet u online via zoetermeer.webshop.parkeer.nl(externe link).

Kost het geld om te registeren?

Nee, het registeren van uw GPK en kenteken is gratis.

Komt u er niet helemaal uit?

Heeft u hulp nodig bij het registeren van uw GPK en uw kenteken? Dan kunt u een afspraak maken bij het Parkeerservicebureau Zoetermeer, via telefoonnummer 079-342 9048. Neem tijdens deze afspraak uw GPK en een geldig identiteitsbewijs mee.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Aan het rijden van de scanauto worden strenge voorwaarden gesteld op het gebied van privacy. Deze moeten voldoen aan de geldende Europese regels. Uw privacy is hiermee gewaarborgd. De digitale parkeercontrole voldoet aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gescande kentekens worden versleuteld opgeslagen en nooit langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij gescand zijn. In het geval van een boete, wordt de foto 13 weken bewaard om een eventueel bezwaar te kunnen behandelen. Daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

Hoe vaak rijdt de scanauto door een straat?

De scanauto rijdt meerdere keren  per dag in het betaald parkeergebied en de blauwe zones en op de plekken voor vergunninghouders.

Hoe weet u of u een boete heeft gekregen?

Een parkeerboete ontvangt u van het CJIB via de post. Er wordt dus geen boete meer onder de voorruit geplaatst.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

U kunt bij het Parkeerservicebureau van P1 terecht met al uw vragen. Neem contact op via 079-342 9048 of stuur een e-mail naar parkeerservicezoetermeer@p1.nl. Ook als u hulp nodig heeft bij het registreren van de GPK kunt u bij het Parkeerservicebureau terecht.