Wat gaat er precies gebeuren?

Vanaf de tweede week van februari worden er Oekraïense vluchtelingen opgevangen in het pand van De Sniep. Het gaat om mensen die vanwege de oorlog hun land zijn ontvlucht. De eerste groep vluchtelingen komt te wonen in het voormalig hotel. Om het voormalig restaurant beschikbaar te maken voor bewoning zijn wat ingrepen noodzakelijk. De verwachting is dat deze tegen april gereed zijn, vanaf dan wordt dit gebouw ook in gebruik genomen.

Wat voor mensen komen er te wonen?

Er is plek voor 107 Oekraïners. Het is nog niet bekend om wie het exact gaat, maar de ervaring leert dat het voornamelijk gaat om gezinnen en moeders met kinderen.

Hoe gaat het met het vervolg?

Wij verwachten dat de oorlog voorlopig nog duurt en dat opvangplekken voor Oekraïners, zoals die er komen in De Sniep, de komende jaren hard nodig zijn.

Kunnen wij de beheerder aanspreken als er iets is?

De beheerders zijn er voor de bewoners. Het contact met de buurt verloopt via de gemeente. Als er vragen of opmerkingen zijn kunt u hiervoor terecht via het e-mailadres oekraine@zoetermeer.nl.

Is er een aanspreekpunt vanuit de gemeente?

Vanuit de gemeente is er een locatiemanager in dienst die alle locaties in Zoetermeer beheert waar Oekraïense vluchtelingen verblijven. De beste manier om contact op te nemen met de locatiemanager is door een bericht te sturen naar oekraine@zoetermeer.nl.

Wat gebeurt er als het tweejarig contract is afgelopen?

Het contract is afgesloten voor twee jaar. Daarna kan de gemeente het pand nog maximaal drie jaar huren.

Zijn de woningbouwplannen op deze locatie nu van de baan? Zo nee, wanneer gaan die dan plaatsvinden?

De woningplannen zijn niet van de baan. Chronos heeft een plan voor woningbouw op de locatie van De Sniep. Gedurende de periode van de verdere planvorming heeft Chronos besloten de locatie beschikbaar te stellen voor de opvang van Oekraïners. De start van de bouw begint niet zo lang er ontheemden in het complex verblijven. Dit betekent dat er de komende twee jaar niet wordt begonnen met de bouwwerkzaamheden, wel blijft de planvorming gewoon volgens planning doorgaan.

Ik wil de nieuwe bewoners graag helpen. Wat kan ik doen?

U kunt op verschillende manieren helpen, bijvoorbeeld vrijwilliger worden. Op Vluchtelingenwerk | Steun Oekraïense vluchtelingen(externe link) vindt u meer informatie over deze manieren van hulp verlenen.

Gaan de kinderen ook naar school?

De leerplichtige kinderen die worden opgevangen, worden aangemeld bij de scholen die een schakeltraject aanbieden voor anderstaligen. Hierna stromen zij door naar het reguliere onderwijs.

Hoe zit het met de verplichting voor de gemeente qua opvang ontheemden?

Zoetermeer heeft vanuit het Rijk de taak om 396 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Vanwege deze taakstelling worden er in De Sniep alleen Oekraïners opgevangen. De verwachting is dat deze taakstelling nog verder gaat toenemen.

Hoeveel mensen komen er in het restaurant en hoeveel in het hotel?

De bedoeling is dat er 53 bewoners komen in het voormalig hotel en 54 in het voormalig restaurant.