Persuurtje

Home > Voor de pers > Persuurtje

Persuurtje

De woensdag na de collegevergadering van dinsdag is in het Stadhuis vanaf 9.00 uur het persuurtje. Collegeleden geven hier toelichting op de belangrijkste besluiten die ze op dinsdag hebben genomen en worden zowel de samenvatting van de collegebesluiten als de relevant persberichten uitgedeeld.

Journalisten die zich hiervoor aanmelden ontvangen de dinsdag ervoor een uitnodiging voor het persuurtje met vermelding welke collegeleden aanwezig zullen zijn en welke onderwerpen ze zullen toelichten. Tijdens het wekelijks persuurtje is er ook gelegenheid voor de pers om vragen over andere onderwerpen aan de collegeleden te stellen.

Het kan gebeuren dat een persuurtje niet doorgaat omdat er geen onderwerpen zijn die toelichting behoeven. Ook wanneer het college met reces is (dus niet vergadert) is er doorgaans geen persuurtje, tenzij dit via een persuitnodiging toch wordt meegedeeld

Perswoordvoering

E-mail:

Perswoordvoering@zoetermeer.nl

Telefoon:

Tijdens kantooruren:
Zie overzicht woordvoerders

Buiten kantooruren:
079-346 8700