De volgende stap voor Ontsluitingsweg Nutricia (17-07-2019)

Home > Voor de pers > Overzicht nieuws en publicaties > De volgende stap voor Ontsluitingsweg Nutricia

De volgende stap voor Ontsluitingsweg Nutricia (17-07-2019)

RSS

Al langere tijd is het aanleggen van een veilige ontsluiting voor vrachtverkeer van Nutricia een prioriteit voor het college van Zoetermeer. Wethouder Marc Rosier (verkeer): 'Het college heeft door een wijziging in het bestemmiDe volgende stap voor Ontsluitingsweg Nutriciangsplan de volgende stap genomen voor de nieuwe ontsluitingsweg Nutricia.'

Op 11 september 2017 heeft de raad ingestemd met het tracé van de ontsluiting. De nieuwe ontsluiting bestaat uit een nieuw aan te leggen weg langs de A12, herprofilering van bestaande straten en nieuw in te richten aansluiting op de Oostweg en Bleiswijkseweg.

Om de ontsluiting mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast en een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Hiervoor zijn de afgelopen tijd vele onderzoeken gedaan, waaruit blijkt dat de nieuwe ontsluiting mogelijk is. Zo vormen bijvoorbeeld geluid en de capaciteit voor verkeersafwikkeling geen belemmering.

Op 16 juli 2019 heeft het college ingestemd met de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan. Vanaf 16 augustus 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage.

Meer informatie over deze nieuwe ontsluiting is te vinden op  www.zoetermeer.nl/ontsluitingnutricia.

Perswoordvoering

E-mail:

Perswoordvoering@zoetermeer.nl

Telefoon:

Tijdens kantooruren:
Zie overzicht woordvoerders

Buiten kantooruren:
079-346 8700