Overzicht nieuws en publicaties

Home > Voor de pers > Overzicht nieuws en publicaties

Overzicht nieuws en publicaties

RSS

Nieuwsberichten

www.zoetermeer.nl/nieuws

Stadsnieuws

Het Stadsnieuws is een officiële uitgave van de gemeente Zoetermeer. In dit wekelijkse bulletin leest u de meest actuele gemeentelijke informatie. Het Stadsnieuws wordt ook afgedrukt in de donderdageditie van huis-aan-huisblad het Streekblad.
www.zoetermeer.nl/stadsnieuws

Actueel

 • Nieuw zwembad in Van Tuyllpark stap dichterbij

  (18-06-2019)

  De bouw van een nieuw zwembad is een stap dichterbij nu het college aan de raad voorstelt om dit te bouwen op het lege terrein direct naast SilverDome. Inmiddels is duidelijk welke wensen de verschillende gebruikers hebben. Ook realiseert het college hiermee de verkiezingsbelofte van alle politieke partijen in Zoetermeer.

  Lees meer
 • Gemeenten niet akkoord met compensatie jeugdzorg

  (03-06-2019)

  Op 5 juni 2019 dienen de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg gesteund door andere gemeenten een motie in tijdens de algemene ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij maken in deze motie bezwaar tegen het voorgestelde akkoord tussen VNG en het kabinet over de compensatie voor de tekorten op de jeugdzorg. De gemeenten zijn van mening dat het huidige aanbod van het kabinet teleurstellend is.

  Lees meer
 • Gezamenlijke controleactie RandstadRail

  (27-05-2019)

  Op donderdag 23 mei hielden HTM, Politie eenheid Den Haag, Wijk en Agent Samen (WAS) en het team Handhaving van de gemeente Zoetermeer een grootscheepse controleactie in tram 3 en 4 van de RandstadRail in Zoetermeer. Ook op en rond de haltes werd gesurveilleerd. De teams van WAS maakten een extra ronde door de aangrenzende wijken.

  Lees meer
 • Nieuwe aanwinst Dutch Innovation Park

  (23-05-2019)

  Woensdag 22 mei zijn de werkzaamheden gestart aan het nieuwe onderkomen van DGI Doedijns op het Dutch Innovation Park. DGI Doedijns, een internationale speler op het gebied van innovatieve aandrijftechnieken, vestigt zich hier aan het einde van het jaar. Wethouder Jan Iedema (Economie) gaf samen met Frank Robben (CEO DGI) het startsein voor de verbouwing.

  Lees meer
 • Perspectiefnota: vernieuwen, investeren en bezuinigen

  (22-05-2019)

  Vandaag - woensdag 22 mei - biedt het college de Perspectiefnota 2020 aan de gemeenteraad aan. In deze Perspectiefnota is een pakket aan maatregelen opgenomen dat zal leiden tot een Programmabegroting 2020-2023. Het voorstel aan de gemeenteraad bestaat uit maatregelen in de vorm van vernieuwingen, investeringen en bezuinigingen.

  Lees meer
 • Extra verlichting op stille en enge plekken

  (23-04-2019)

  Dit jaar pakt de gemeente zeventien 'stille en enge plekken' in de stad aan. Deze plekken zijn door inwoners gemeld. Het merendeel krijgt extra verlichting of de lichtmasten worden verplaatst. Burgemeester Aptroot: 'Met de aanpak van stille en enge plekken in de stad willen we de veiligheid verbeteren en het veiligheidsgevoel van inwoners vergroten. Ik zie dat als taak van de gemeente.'

  Lees meer
 • Inwoners Palenstein krijgen advies over energiebesparing

  (23-04-2019)

  Woensdag 17 april verzamelden particuliere woningeigenaren uit Palenstein zich in Castellum Palensteyn voor gratis advies over energiebesparing.

  Lees meer
 • Innovatie in Stadslogistiek

  (23-04-2019)

  Op 17 april is het startsein gegeven voor het project 'Doorbraak in Stadslogistiek' op het Dutch Innovation Park. Met dit project wil de gemeente samen met Blue Turtle Associates overlast door verkeersdrukte in steden aanpakken. Wethouder Jan Iedema (Economie) en Peter de Bruijn (Managing Director Blue Turtle Associates) slaan hiervoor de handen ineen.

  Lees meer
 • Energiesafari's geven inzicht in kansen tot verduurzamen woning

  (23-04-2019)

  Onlangs vond de afsluitende bijeenkomst plaats van de energiesafari's die in Zoetermeer zijn gehouden. Bijna 120 inwoners gingen met een thermograaf op pad om te zien waar er warmte uit de woning lekt.

  Lees meer
 • Jaarrekening 2018 positief: bezuinigingen blijven nodig

  (17-04-2019)

  Diverse meevallers zorgden ervoor dat de gemeente de jaarrekening 2018 met een licht positief resultaat kon afsluiten, net als de afgelopen jaren. Het netto financieel resultaat komt daarmee in totaal uit op € 1,7 miljoen Ten opzichte van het totaal van de begroting van ruim € 350 miljoen een afwijking van 0,5%.

  Lees meer
 • Officiële opening Willem-Alexanderplantsoen

  (12-04-2019)

  Op 12 april was de officiële opening van het Willem-Alexanderplantsoen. Een gezellige en druk bezochte dag. Met deze opening ging een grote wens in vervulling voor de bewoners en de omliggende scholen.

  Lees meer
 • Zoetermeerders houden de lijn vrij!

  (10-04-2019)

  Op maandag 8 april konden Zoetermeerders zonder visuele beperking ervaren hoe het is om met deze beperking door het leven te gaan. Met behulp van een geleide stok en de geribbelde tegels moesten ze lopen over het Stadhuisplein. Hiermee vroeg de gemeente samen met leden van de Toegankelijkheidsraad aandacht voor het vrijhouden van geleidelijnen.

  Lees meer
 • Feestelijke slotbijeenkomst 'Mijn stad, mijn toekomst'

  (05-04-2019)

  Muziek, drankjes, een volle zaal en vele enthousiaste sprekers en discussies. De slotbijeenkomst van de samenspraak 'Mijn stad, mijn toekomst' was zeker feestelijk te noemen. In Cultuurpodium Boerderij werden de resultaten en acht aanbevelingen van de stad voor de toekomst van Zoetermeer gepresenteerd.

  Lees meer
 • Kunstroute 'Kunst in het hart' door binnenstad Zoetermeer

  (01-04-2019)

  Kunstliefhebbers kunnen vanaf nu de kunstroute 'Kunst door het hart' wandelen door de binnenstad en omgeving. De route is de eerste in een reeks van acht en leidt langs elf verschillende kunstwerken. Wethouder Robin Paalvast overhandigde op 29 maart een eerste exemplaar aan Marion Verweij, een inwoonster die meewerkte aan het maken van de route.

  Lees meer
 • Gemeente presenteert plannen woningbouw en vergroening rondom de Markt en Dobbegebied

  (28-03-2019)

  Mensen zoeken naar nieuwe manieren van wonen, dichtbij voorzieningen en centraal gelegen in een levendige en groene omgeving. Het college wil de komende jaren fors investeren en nieuwe woningbouwlocaties ontwikkelen zoals Markt 10 en Frankrijklaan. De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en de vraag naar woningen neemt steeds meer toe. De gemeente heeft afgesproken in Zoetermeer 700 woningen per jaar bij te bouwen. In totaal komen er de komende tien tot vijftien jaar 10.000 woningen bij en de gemeente onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot 16.000 extra woningen.

  Lees meer
 • Snel van station Lansingerland-Zoetermeer naar Dutch Innovation Park met voetgangersbrug

  (26-03-2019)

  Dinsdag 25 maart is gestart met de bouw van de voetgangersverbinding tussen station Lansingerland-Zoetermeer en het Dutch Innovation Park. Wethouders Jan Iedema en Marc Rosier gaven hiervoor het startsein. Met een voetgangersbrug ter hoogte van de Werner von Siemensstraat krijgen reizigers vanuit het station met een wandelroute snel toegang tot het Dutch Innovation Park. Met de brug wordt de verbondenheid van de twee gebieden nu ook zichtbaar gemaakt.

  Lees meer
 • Aanpassing op kruising Eerste Stationsstraat en Karel Doormanlaan

  (20-03-2019)

  De gemeente heeft enkele verkeersmaatregelen getroffen op het kruispunt Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan. Om de veiligheid op dit kruispunt te vergroten komt er vanaf vrijdag 22 maart een extra verkeerslicht voor fietsers tussen de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan. Ook als de aanpassingen gereed zijn blijven de verkeersregelaars de komende periode nog actief.

  Lees meer
 • Slimmer matchen met aandacht voor ondernemer en werkzoekende

  (13-03-2019)

  Dat doen voor alle inwoners die gebruik maken van de Participatiewet. Dat is de opdracht van het nieuwe Zoetermeers Werk- en Ontwikkelbedrijf per januari 2021. Deze week stelde het college van B&W de hoofdlijnen voor deze nieuwe organisatie definitief vast. Er is daarvoor uitgebreid advies gevraagd aan betrokken partners. Op 8 april neemt de gemeenteraad een besluit over beschikbaar stellen van budget voor de start van de ontwerpfase. Dan kan de gemeente beginnen met de bouwopdracht voor de inrichting van de nieuwe organisatie.

  Lees meer
 • Aangepaste verkeersmaatregelen Eerste Stationsstraat en Karel Doormanlaan

  (10-03-2019)

  Vanaf vandaag heeft de gemeente extra barriers geplaatst tussen de rijbaan en fietsstrook van de Eerste Stationsstraat. De verkeersregelaars blijven de komende dagen 24 uur per dag aanwezig waarbij het verkeer handmatig wordt geregeld. Het tijdelijke verbod voor fietsers is daarom opgeheven.

  Lees meer
 • Stadshart krijgt sfeervolle bestrating

  (01-03-2019)

  Nu de winkelpanden in het Stadshart zijn gemoderniseerd, neemt de gemeente het openbaar gebied grondig onder handen. De rode bakstenen in de hoofdstraat en de zijstraten van het winkelgebied worden voorzien van nieuwe stenen in een sfeervol en gemêleerd kleurpatroon. Ook komen hier sierroosters op de goten. Samen met de modernisering van de winkelpanden ontstaat er zo een plezierig winkelgebied voor voetgangers. De bakstenen uit de winkelstraten worden hergebruikt om kapotte stenen aan de rand van het Stadshart te vervangen.

  Lees meer
 • Schoolverzuim weer gedaald

  (20-02-2019)

  Ongeoorloofd schoolverzuim is ook dit jaar weer verder gedaald. Zelfs met 22,5% ten opzichte van het schooljaar 2016-2017. Dit komt doordat school en leerplicht snel ingrijpen bij licht verzuim, waardoor zwaarder verzuim wordt beperkt.

  Lees meer
 • Gemeente bouwt Gymworld aan de Amerikaweg

  (04-02-2019)

  De gemeente bouwt op een groene en goed bereikbare locatie aan de Amerikaweg de nieuwe eyecatcher: Gymworld Zoetermeer. Remmers Bouwgroep start deze zomer met de bouw van deze moderne en aantrekkelijke turn- en gymaccommodatie voor Zoetermeerse gymnasten.

  Lees meer
 • Gemeenten Middengebied zetten vol in op hoogwaardig openbaar vervoer

  (14-01-2019)

  De alliantie Middengebied, de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, gaat zich gezamenlijk inzetten om hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in het gebied te realiseren. Dit HOV zien zij als de basis voor de ontwikkeling van een samenhangend en gebalanceerd gebiedsprogramma waarin wonen economie, energietransitie/klimaatadaptatie, natuur en recreatie samen komen. Deze gezamenlijke ambitie heeft de alliantie vastgelegd in een Mission Paper en op 14 januari aangeboden aan de Commissaris van de Koning.

  Lees meer
 • De Entree wordt unieke stadswijk in Zoetermeer

  (09-01-2019)

  Het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug wordt de komende tien tot vijftien jaar ontwikkeld tot stadswijk De Entree, met ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen. Het masterplan waarin deze ambitie verder is uitgewerkt heeft het college vandaag aangeboden aan de gemeenteraad. Wethouder Rosier: 'Dit masterplan is een uitwerking van de in 2017 door de gemeenteraad vastgestelde visie op het gebied. Het masterplan is tot stand gekomen in samenwerking met de grondeigenaren en een adviesgroep van bewoners. Ook bij volgende stappen zet de gemeente deze samenwerking voort.'

  Lees meer
 • Takkenroute ook in 2019

  (09-01-2019)

  Vorig jaar heeft de gemeente geëxperimenteerd met een zogenoemde takkenroute. Tijdens de snoeiseizoenen in april en oktober bood de gemeente aan gratis grof tuinafval op te halen. Mensen konden hiervoor een afspraak maken bij de afdeling Afvalinzameling van de gemeente.

  Lees meer

Perswoordvoering

E-mail:

Perswoordvoering@zoetermeer.nl

Telefoon:

Tijdens kantooruren:
Zie overzicht woordvoerders

Buiten kantooruren:
079-346 8700