Overzicht nieuws en publicaties

Home > Voor de pers > Overzicht nieuws en publicaties

Overzicht nieuws en publicaties

RSS

Nieuwsberichten

www.zoetermeer.nl/nieuws

Stadsnieuws

Het Stadsnieuws is een officiële uitgave van de gemeente Zoetermeer. In dit wekelijkse bulletin leest u de meest actuele gemeentelijke informatie. Het Stadsnieuws wordt ook afgedrukt in de donderdageditie van huis-aan-huisblad het Streekblad.
www.zoetermeer.nl/stadsnieuws

Actueel

 • Gezamenlijke controleactie RandstadRail

  (05-02-2019)

  Op donderdag 31 januari hielden HTM, Politie eenheid Den Haag, Wijk en Agent Samen (WAS) en het team Handhaving van de gemeente Zoetermeer een grootscheepse controleactie in de in tram 3 en 4 van de RandstadRail in Zoetermeer. Ook op en rond de haltes werd gesurveilleerd. De controleactie duurde van 14.00 tot 21.00 uur. 3735 passagiers werden gecontroleerd en 110 begingen een overtreding, waarvan 98 voor het niet kunnen tonen van een geldig vervoersbewijs. Het percentage reizigers zonder geldig vervoersbewijs komt hiermee op 2,62%.

  Lees meer
 • Gemeente bouwt Gymworld aan de Amerikaweg

  (04-02-2019)

  De gemeente bouwt op een groene en goed bereikbare locatie aan de Amerikaweg de nieuwe eyecatcher: Gymworld Zoetermeer. Remmers Bouwgroep start deze zomer met de bouw van deze moderne en aantrekkelijke turn- en gymaccommodatie voor Zoetermeerse gymnasten.

  Lees meer
 • Onderzoek naar nieuwbouw Cultuurpodium Boerderij in de binnenstad

  (30-01-2019)

  In samenspraak met Cultuurpodium Boerderij is een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor uitbreiding. Meerdere varianten zijn daarbij onderzocht. Een aansprekende aanbeveling is de optie voor nieuwbouw op een daarvoor geschikte locatie in de binnenstad. De gemeente verkent deze optie nu verder.

  Lees meer
 • Ondertekening convenant mbo-aanbod Klimaattechniek in Palenstein

  (30-01-2019)

  Zoetermeer ontving vandaag dertien organisaties uit het mbo, het bedrijfsleven en de overheid om het convenant mbo-aanbod Klimaattechniek te ondertekenen. De organisaties willen komen tot een mbo-opleidingsaanbod dat aansluit bij de uitdagingen van de energietransitie.

  Lees meer
 • Zoetermeer stelt openbare data online beschikbaar

  (18-01-2019)

  De gemeente Zoetermeer stelt openbare data (informatie) voor iedereen beschikbaar via een open data portaal. Het doel van het online portaal is om de informatievoorziening naar bewoners en ondernemers te vergroten en om innovatie te stimuleren.

  Lees meer
 • Gemeenten Middengebied zetten vol in op hoogwaardig openbaar vervoer

  (14-01-2019)

  De alliantie Middengebied, de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, gaat zich gezamenlijk inzetten om hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in het gebied te realiseren. Dit HOV zien zij als de basis voor de ontwikkeling van een samenhangend en gebalanceerd gebiedsprogramma waarin wonen economie, energietransitie/klimaatadaptatie, natuur en recreatie samen komen. Deze gezamenlijke ambitie heeft de alliantie vastgelegd in een Mission Paper en op 14 januari aangeboden aan de Commissaris van de Koning.

  Lees meer
 • De Entree wordt unieke stadswijk in Zoetermeer

  (09-01-2019)

  Het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug wordt de komende tien tot vijftien jaar ontwikkeld tot stadswijk De Entree, met ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen. Het masterplan waarin deze ambitie verder is uitgewerkt heeft het college vandaag aangeboden aan de gemeenteraad. Wethouder Rosier: 'Dit masterplan is een uitwerking van de in 2017 door de gemeenteraad vastgestelde visie op het gebied. Het masterplan is tot stand gekomen in samenwerking met de grondeigenaren en een adviesgroep van bewoners. Ook bij volgende stappen zet de gemeente deze samenwerking voort.'

  Lees meer
 • Takkenroute ook in 2019

  (09-01-2019)

  Vorig jaar heeft de gemeente geëxperimenteerd met een zogenoemde takkenroute. Tijdens de snoeiseizoenen in april en oktober bood de gemeente aan gratis grof tuinafval op te halen. Mensen konden hiervoor een afspraak maken bij de afdeling Afvalinzameling van de gemeente.

  Lees meer
 • Feestelijke en relatief rustige jaarwisseling in Zoetermeer

  (01-01-2019)

  Het overgrote deel van Zoetermeer heeft een relatief rustige jaarwisseling achter de rug. In SilverDome was een groot jongerenfeest waar 2200 jongeren nieuwjaar hebben gevierd. De gemeente organiseerde voor het derde jaar een vuurwerkshow bij de Markt. En met succes. De vuurwerkshow trok volgens de politie zo’n 2000 mensen. De show verliep zonder incidenten. De politie-inzet in de stad was vergelijkbaar met vorige jaarwisselingen. Er werden 8 personen aangehouden.

  Lees meer
 • Slimmer matchen van ondernemer en werkzoekende

  (20-12-2018)

  Slimmer matchen van ondernemers met werkzoekenden. Dat is wat Zoetermeer wil gaan doen met de oprichting van een nieuw Zoetermeers Werk- en Ontwikkelbedrijf (ZWB) per januari 2021. Het college van burgemeester en wethouders nam daarover deze week een voorlopig besluit. Dit ZWB begeleidt vanaf dat moment alle kandidaten uit de Participatiewet die met meer of minder ondersteuning geschikt zijn om te werken. Nadat advies is ingewonnen bij de ondernemingsraden van het Sociaal Werkbedrijf DSW, de Adviesraad Sociaal Domein, de gemeente Zoetermeer en de gemeenteraad zal het college op 19 februari 2019 een definitief besluit nemen.

  Lees meer
 • Digitalisering ZoetermeerPas jaar uitgesteld

  (07-12-2018)

  Het is niet gelukt om voor de start van 2019 de digitalisering van de ZoetermeerPas af te ronden. De gemeente vindt het belangrijk dat mensen de pas meteen aan het begin van het nieuwe jaar kunnen gebruiken. Voor de nieuwe digitale pas kan de gemeente dat niet garanderen. Daarom ontvangen ZoetermeerPashouders hun pas op de gebruikelijke manier, nog met de papieren cheques. De digitale pas komt er, maar dat zal zijn per 1 januari 2020.

  Lees meer
 • Minister Ollongren bezoekt 'aardgasvrij Palenstein'

  (13-12-2018)

  Donderdag 13 december 2018 bezocht minister Ollongren (BZK) Zoetermeer. In de oude Tango garage, die nu dient als opleidingslocatie voor studenten, kreeg zij uitleg over de wijze waarop de gemeente samen met de woningbouwcorporaties, Stedin en MBO Rijnland van Palenstein een aardgasvrije wijk wil maken.

  Lees meer
 • Zieke essen en kastanjebomen in de stad

  (07-12-2018)

  Zoetermeer kampt momenteel met zieke bomen. Het gaat vooral om de essentaksterfte en de paardenkastanje bloedingsziekte. Beide boomziekten komen veel voor in Nederland en Europa en zijn helaas niet te bestrijden. In Zoetermeer staan ongeveer 4400 essen en 800 geregisterde kastanjebomen. Van de 4400 essen zijn zo'n 300 essen ernstig aangetast. Dat geldt ook voor bijna 300 kastanjebomen. We verwachten dat hierdoor de komende jaren bomenlanen in de stad vervangen moeten worden.

  Lees meer
 • Bereikbaarheid nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer

  (05-12-2018)

  Vanaf zondagochtend 9 december kunnen treinreizigers (deels) gebruik gaan maken van het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer. De Sprinter tussen Den Haag en Gouda (’s-Hertogenbosch) gaat dan op werkdagen elk kwartier halteren bij dit nieuwe station. In het weekend stopt de Sprinter een keer in het half uur. Wethouder Marc Rosier: 'De opening van het nieuwe treinstation Lansingerland-Zoetermeer is de eerste stap richting een prachtig vervoersknooppunt in de regio. Bij en aan het station wordt nog hard gewerkt om het allemaal af te ronden.' Wat is er vanaf 9 december naast de trein nog meer in gebruik bij het station?

  Lees meer
 • Uitbreiding aan de noordrand van Oosterheem

  (05-12-2018)

  Tussen het Bentwoud, de HSL en stadsboerderij De Weidemolen ligt een gebied waar woningbouw gepland staat. In januari presenteren de betrokken projectontwikkelaars samen met de gemeente de nieuwbouwplannen voor deze locatie aan de omwonenden.

  Lees meer
 • Tweede fase Gastvrij Zoetermeer succesvol gestart

  (27-11-2018)

  De Gastvrije Geuzen - Zoetermeers allereerste 'city hosts'- zijn vanaf 1 december te zien in de binnenstad. Zij zullen voor een extra welkomgevoel zorgen en hiermee de sociale meerwaarde van de stad versterken. Een fantastisch resultaat, waarmee de gemeente en haar partners van Gastvrij Zoetermeer, het tweede deel van het project kunnen starten. Wethouders Jan Iedema (economie) en Margreet van Driel (citymarketing) vierden dit succes samen met de ondernemers tijdens een feestelijke bijeenkomst. De eerste Gastvrije Geuzen waren daar ook bij aanwezig. De wethouders hebben hen in het zonnetje gezet.

  Lees meer
 • Lectoraat Big Data Analytics in Zoetermeer

  (21-11-2018)

  De vestiging van de Haagse Hogeschool in Zoetermeer krijgt een lectoraat Big Data Analytics. Dit besluit heeft de Hogeschool eind oktober in overleg met het college genomen. Het lectoraat gaat onderzoek doen naar de Big Data en de verbinding ervan met de Innovatiehub.

  Lees meer
 • Nieuwe uitstraling RandstadRail-halte Stadhuis

  (23-11-2018)

  De RandstadRail-halte Stadhuis krijgt nieuwe plafonds en nieuwe verlichting. De werkzaamheden starten in december en zijn naar verwachting in april 2019 voltooid. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregeling van de RandstadRail.

  Lees meer
 • Groen en water in de directe omgeving van elke woning

  (12-11-2018)

  Het college meent dat er een impuls moet komen voor de groene kwaliteit. De stad streeft er daarom naar om iedere woning op groen aan te sluiten en geeft hieraan uitvoering in het plan Groene Gezonde Stad.

  Lees meer
 • 6,6 miljoen euro voor aardgasvrij Palenstein

  (28-09-2018)

  De gemeente Zoetermeer heeft een subsidie toegekend gekregen als bijdrage in het aardgasvrij maken van een woonwijk. Het gaat om ruim € 6,6 miljoen in het kader van de regeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Met deze bijdrage wordt een alternatief voor aardgas voor de hoogbouw in Palenstein mogelijk gemaakt.

  Lees meer
 • Zoetermeer gaat horeca exploitatievergunning invoeren

  (26-09-2018)

  Zoetermeer gaat een horeca exploitatievergunning invoeren om de burgemeester meer grip te geven op horecabedrijven in de stad. Een exploitatievergunning maakt het makkelijker om een malafide horecabedrijf te sluiten en bij de aanvraag van een vergunning kan onderzoek worden gedaan naar de (financiële) integriteit van de ondernemer en leidinggevenden in het bedrijf.

  Lees meer
 • Zoetermeer blijft zich inzetten als Regenboogstad

  (26-09-2018)

  Zoetermeer is tot 2022 Regenboogstad. De stad doet al sinds 2012 mee met dit programma om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lhbti-inwoners verder te verbeteren. Om de verlenging officieel te maken wordt de intentieverklaring 'Lokaal emancipatiebeleid 2019 - 2022 lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen' aangegaan met het ministerie van OCW.

  Lees meer
 • Locaties voor nieuwe zwembad

  (26-09-2018)

  De beste locatie voor het nieuwe zwembad in Zoetermeer is het Van Tuyll Sportpark of het Van Doornenplantsoen. Dat is de conclusie van het onderzoek naar de meest geschikte locatie voor het nieuwe zwembad.

  Lees meer

Perswoordvoering

E-mail:

Perswoordvoering@zoetermeer.nl

Telefoon:

Tijdens kantooruren:
Zie overzicht woordvoerders

Buiten kantooruren:
079-346 8700