Overzicht nieuws en publicaties

Home > Voor de pers > Overzicht nieuws en publicaties

Overzicht nieuws en publicaties

RSS

Nieuwsberichten

www.zoetermeer.nl/nieuws

Stadsnieuws

Het Stadsnieuws is een officiële uitgave van de gemeente Zoetermeer. In dit wekelijkse bulletin leest u de meest actuele gemeentelijke informatie. Het Stadsnieuws wordt ook afgedrukt in de donderdageditie van huis-aan-huisblad het Streekblad.
www.zoetermeer.nl/stadsnieuws

Actueel

 • Jaarrekening 2018 positief: bezuinigingen blijven nodig

  (17-04-2019)

  Diverse meevallers zorgden ervoor dat de gemeente de jaarrekening 2018 met een licht positief resultaat kon afsluiten, net als de afgelopen jaren. Het netto financieel resultaat komt daarmee in totaal uit op € 1,7 miljoen Ten opzichte van het totaal van de begroting van ruim € 350 miljoen een afwijking van 0,5%.

  Lees meer
 • Officiële opening Willem-Alexanderplantsoen

  (12-04-2019)

  Op 12 april was de officiële opening van het Willem-Alexanderplantsoen. Een gezellige en druk bezochte dag. Met deze opening ging een grote wens in vervulling voor de bewoners en de omliggende scholen.

  Lees meer
 • Zoetermeerders houden de lijn vrij!

  (10-04-2019)

  Op maandag 8 april konden Zoetermeerders zonder visuele beperking ervaren hoe het is om met deze beperking door het leven te gaan. Met behulp van een geleide stok en de geribbelde tegels moesten ze lopen over het Stadhuisplein. Hiermee vroeg de gemeente samen met leden van de Toegankelijkheidsraad aandacht voor het vrijhouden van geleidelijnen.

  Lees meer
 • Feestelijke slotbijeenkomst 'Mijn stad, mijn toekomst'

  (05-04-2019)

  Muziek, drankjes, een volle zaal en vele enthousiaste sprekers en discussies. De slotbijeenkomst van de samenspraak 'Mijn stad, mijn toekomst' was zeker feestelijk te noemen. In Cultuurpodium Boerderij werden de resultaten en acht aanbevelingen van de stad voor de toekomst van Zoetermeer gepresenteerd.

  Lees meer
 • Kunstroute 'Kunst in het hart' door binnenstad Zoetermeer

  (01-04-2019)

  Kunstliefhebbers kunnen vanaf nu de kunstroute 'Kunst door het hart' wandelen door de binnenstad en omgeving. De route is de eerste in een reeks van acht en leidt langs elf verschillende kunstwerken. Wethouder Robin Paalvast overhandigde op 29 maart een eerste exemplaar aan Marion Verweij, een inwoonster die meewerkte aan het maken van de route.

  Lees meer
 • Gemeente presenteert plannen woningbouw en vergroening rondom de Markt en Dobbegebied

  (28-03-2019)

  Mensen zoeken naar nieuwe manieren van wonen, dichtbij voorzieningen en centraal gelegen in een levendige en groene omgeving. Het college wil de komende jaren fors investeren en nieuwe woningbouwlocaties ontwikkelen zoals Markt 10 en Frankrijklaan. De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en de vraag naar woningen neemt steeds meer toe. De gemeente heeft afgesproken in Zoetermeer 700 woningen per jaar bij te bouwen. In totaal komen er de komende tien tot vijftien jaar 10.000 woningen bij en de gemeente onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot 16.000 extra woningen.

  Lees meer
 • Snel van station Lansingerland-Zoetermeer naar Dutch Innovation Park met voetgangersbrug

  (26-03-2019)

  Dinsdag 25 maart is gestart met de bouw van de voetgangersverbinding tussen station Lansingerland-Zoetermeer en het Dutch Innovation Park. Wethouders Jan Iedema en Marc Rosier gaven hiervoor het startsein. Met een voetgangersbrug ter hoogte van de Werner von Siemensstraat krijgen reizigers vanuit het station met een wandelroute snel toegang tot het Dutch Innovation Park. Met de brug wordt de verbondenheid van de twee gebieden nu ook zichtbaar gemaakt.

  Lees meer
 • Leerlingen in gesprek over het belang van onderwijs

  (22-03-2019)

  Donderdag 21 maart was het de landelijke Dag van de Leerplicht. Om extra aandacht te schenken aan het belang van recht op onderwijs bezocht wethouder Jan Iedema (Onderwijs) SBO de Horizon. Samen met het Jongerenteam Leerplicht/RMC ging hij hierover in gesprek met leerlingen uit groep 8.

  Lees meer
 • Aanpassing op kruising Eerste Stationsstraat en Karel Doormanlaan

  (20-03-2019)

  De gemeente heeft enkele verkeersmaatregelen getroffen op het kruispunt Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan. Om de veiligheid op dit kruispunt te vergroten komt er vanaf vrijdag 22 maart een extra verkeerslicht voor fietsers tussen de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan. Ook als de aanpassingen gereed zijn blijven de verkeersregelaars de komende periode nog actief.

  Lees meer
 • Gemeente stimuleert gebruik elektrische deelauto's

  (14-03-2019)

  Inwoners kunnen vanaf nu ook gebruik maken van één van de elektrische deelauto's van de gemeente Zoetermeer. Inwoners kunnen de auto na kantooruren en in het weekeinde gebruiken via het initiatief We Drive Solar.

  Lees meer
 • Toegankelijkheid stembureaus verkiezingen 2019

  (12-03-2019)

  Op 20 maart en 23 mei zijn er verkiezingen. De Rijksoverheid heeft begin december 2018 de voorwaarden voor de toegankelijkheid van de stembureaus aangescherpt. Zonder aanpassingen zijn er in Zoetermeer acht stembureaus die volledig voldoen aan deze nieuwe voorwaarden. Met aanpassingen komen er op de verkiezingsdag zelf nog dertig andere stembureaus bij die volgens de nieuwe eisen goed toegankelijk zijn, hiermee zijn verspreid over de hele stad goed toegankelijke stembureaus.

  Lees meer
 • Slimmer matchen met aandacht voor ondernemer en werkzoekende

  (13-03-2019)

  Dat doen voor alle inwoners die gebruik maken van de Participatiewet. Dat is de opdracht van het nieuwe Zoetermeers Werk- en Ontwikkelbedrijf per januari 2021. Deze week stelde het college van B&W de hoofdlijnen voor deze nieuwe organisatie definitief vast. Er is daarvoor uitgebreid advies gevraagd aan betrokken partners. Op 8 april neemt de gemeenteraad een besluit over beschikbaar stellen van budget voor de start van de ontwerpfase. Dan kan de gemeente beginnen met de bouwopdracht voor de inrichting van de nieuwe organisatie.

  Lees meer
 • Aangepaste verkeersmaatregelen Eerste Stationsstraat en Karel Doormanlaan

  (10-03-2019)

  Vanaf vandaag heeft de gemeente extra barriers geplaatst tussen de rijbaan en fietsstrook van de Eerste Stationsstraat. De verkeersregelaars blijven de komende dagen 24 uur per dag aanwezig waarbij het verkeer handmatig wordt geregeld. Het tijdelijke verbod voor fietsers is daarom opgeheven.

  Lees meer
 • Direct maatregelen na ongeluk

  (08-03-2019)

  Het college van B&W heeft geschokt kennis genomen van het ongeluk dat vanmiddag plaatsvond op de kruising Eerste Stationsstraat en Karel Doormanlaan. Een week eerder vond daar ook een ongeval plaats waarbij een fietser ernstig gewond raakte.

  Lees meer
 • Impuls voor logistieke bedrijvigheid A12-corridor

  (07-03-2019)

  Provincie, gemeenten en marktpartijen gaan van de A12-corridor een logistieke hotspot maken. Dat spraken zij af in een samenwerkingsovereenkomst.

  Lees meer
 • Gemeente ondertekent samenwerkingsovereenkomst met Big Data Innovatiehub

  (06-03-2019)

  Woensdag 6 maart ondertekenden wethouder Jan Iedema en gemeentesecretaris André Huykman een samenwerkingsovereenkomst met de Big Data Innovatiehub. Door intensiever samen te werken met de Innovatiehub, maakt de gemeente haar ambitie waar om datagedreven te sturen en te werken.

  Lees meer
 • RandstadRail-spoor nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer succesvol getest

  (05-03-2019)

  Zondagmiddag 3 maart droeg de gemeente Zoetermeer de railinfrastructuur van RandstadRail (spoor, spoorbeveiliging en bovenleidingen) bij het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer over aan HTM. Dit gebeurde na succesvolle testritten afgelopen weekend. Daarbij werd de bestaande spoorbeveiliging tussen de RandstadRail-halte Zoetermeer Centrum-West en Javalaan verbonden met die van het (nieuwe) spoorgedeelte tussen halte Javalaan en halte Lansingerland-Zoetermeer. Uit de testen bleek dat de spoorbeveiliging voor het gehele traject goed werkt.

  Lees meer
 • Stadshart krijgt sfeervolle bestrating

  (01-03-2019)

  Nu de winkelpanden in het Stadshart zijn gemoderniseerd, neemt de gemeente het openbaar gebied grondig onder handen. De rode bakstenen in de hoofdstraat en de zijstraten van het winkelgebied worden voorzien van nieuwe stenen in een sfeervol en gemêleerd kleurpatroon. Ook komen hier sierroosters op de goten. Samen met de modernisering van de winkelpanden ontstaat er zo een plezierig winkelgebied voor voetgangers. De bakstenen uit de winkelstraten worden hergebruikt om kapotte stenen aan de rand van het Stadshart te vervangen.

  Lees meer
 • Onderhoud in Rokkeveen en Oosterheem voor jaren geregeld

  (25-02-2019)

  Wethouder Groeneveld (openbare ruimte) en de heer Vink, directeur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard tekenden op woensdag 20 februari een aantal contracten voor het onderhoud van de wijken Rokkeveen en Oosterheem. Hiermee is een goede verzorging van wegen, groen en waterlopen in deze wijken voor de komende vier jaar geregeld.

  Lees meer
 • Schoolverzuim weer gedaald

  (20-02-2019)

  Ongeoorloofd schoolverzuim is ook dit jaar weer verder gedaald. Zelfs met 22,5% ten opzichte van het schooljaar 2016-2017. Dit komt doordat school en leerplicht snel ingrijpen bij licht verzuim, waardoor zwaarder verzuim wordt beperkt.

  Lees meer
 • Gemeente bouwt Gymworld aan de Amerikaweg

  (04-02-2019)

  De gemeente bouwt op een groene en goed bereikbare locatie aan de Amerikaweg de nieuwe eyecatcher: Gymworld Zoetermeer. Remmers Bouwgroep start deze zomer met de bouw van deze moderne en aantrekkelijke turn- en gymaccommodatie voor Zoetermeerse gymnasten.

  Lees meer
 • Gemeenten Middengebied zetten vol in op hoogwaardig openbaar vervoer

  (14-01-2019)

  De alliantie Middengebied, de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, gaat zich gezamenlijk inzetten om hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in het gebied te realiseren. Dit HOV zien zij als de basis voor de ontwikkeling van een samenhangend en gebalanceerd gebiedsprogramma waarin wonen economie, energietransitie/klimaatadaptatie, natuur en recreatie samen komen. Deze gezamenlijke ambitie heeft de alliantie vastgelegd in een Mission Paper en op 14 januari aangeboden aan de Commissaris van de Koning.

  Lees meer
 • De Entree wordt unieke stadswijk in Zoetermeer

  (09-01-2019)

  Het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug wordt de komende tien tot vijftien jaar ontwikkeld tot stadswijk De Entree, met ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen. Het masterplan waarin deze ambitie verder is uitgewerkt heeft het college vandaag aangeboden aan de gemeenteraad. Wethouder Rosier: 'Dit masterplan is een uitwerking van de in 2017 door de gemeenteraad vastgestelde visie op het gebied. Het masterplan is tot stand gekomen in samenwerking met de grondeigenaren en een adviesgroep van bewoners. Ook bij volgende stappen zet de gemeente deze samenwerking voort.'

  Lees meer
 • Takkenroute ook in 2019

  (09-01-2019)

  Vorig jaar heeft de gemeente geëxperimenteerd met een zogenoemde takkenroute. Tijdens de snoeiseizoenen in april en oktober bood de gemeente aan gratis grof tuinafval op te halen. Mensen konden hiervoor een afspraak maken bij de afdeling Afvalinzameling van de gemeente.

  Lees meer
 • Lectoraat Big Data Analytics in Zoetermeer

  (21-11-2018)

  De vestiging van de Haagse Hogeschool in Zoetermeer krijgt een lectoraat Big Data Analytics. Dit besluit heeft de Hogeschool eind oktober in overleg met het college genomen. Het lectoraat gaat onderzoek doen naar de Big Data en de verbinding ervan met de Innovatiehub.

  Lees meer
 • Nieuwe uitstraling RandstadRail-halte Stadhuis

  (23-11-2018)

  De RandstadRail-halte Stadhuis krijgt nieuwe plafonds en nieuwe verlichting. De werkzaamheden starten in december en zijn naar verwachting in april 2019 voltooid. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregeling van de RandstadRail.

  Lees meer

Perswoordvoering

E-mail:

Perswoordvoering@zoetermeer.nl

Telefoon:

Tijdens kantooruren:
Zie overzicht woordvoerders

Buiten kantooruren:
079-346 8700