Overzicht nieuws en publicaties

Home > Voor de pers > Overzicht nieuws en publicaties

Overzicht nieuws en publicaties

RSS

Nieuwsberichten

www.zoetermeer.nl/nieuws

Stadsnieuws

Het Stadsnieuws is een officiële uitgave van de gemeente Zoetermeer. In dit wekelijkse bulletin leest u de meest actuele gemeentelijke informatie. Het Stadsnieuws wordt ook afgedrukt in de donderdageditie van huis-aan-huisblad het Streekblad.
www.zoetermeer.nl/stadsnieuws

Actueel

 • Digitalisering ZoetermeerPas jaar uitgesteld

  (07-12-2018)

  Het is niet gelukt om voor de start van 2019 de digitalisering van de ZoetermeerPas af te ronden. De gemeente vindt het belangrijk dat mensen de pas meteen aan het begin van het nieuwe jaar kunnen gebruiken. Voor de nieuwe digitale pas kan de gemeente dat niet garanderen. Daarom ontvangen ZoetermeerPashouders hun pas op de gebruikelijke manier, nog met de papieren cheques. De digitale pas komt er, maar dat zal zijn per 1 januari 2020.

  Lees meer
 • Zieke essen en kastanjebomen in de stad

  (07-12-2018)

  Zoetermeer kampt momenteel met zieke bomen. Het gaat vooral om de essentaksterfte en de paardenkastanje bloedingsziekte. Beide boomziekten komen veel voor in Nederland en Europa en zijn helaas niet te bestrijden. In Zoetermeer staan ongeveer 4400 essen en 800 geregisterde kastanjebomen. Van de 4400 essen zijn zo'n 300 essen ernstig aangetast. Dat geldt ook voor bijna 300 kastanjebomen. We verwachten dat hierdoor de komende jaren bomenlanen in de stad vervangen moeten worden.

  Lees meer
 • Bereikbaarheid nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer

  (05-12-2018)

  Vanaf zondagochtend 9 december kunnen treinreizigers (deels) gebruik gaan maken van het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer. De Sprinter tussen Den Haag en Gouda (’s-Hertogenbosch) gaat dan op werkdagen elk kwartier halteren bij dit nieuwe station. In het weekend stopt de Sprinter een keer in het half uur. Wethouder Marc Rosier: 'De opening van het nieuwe treinstation Lansingerland-Zoetermeer is de eerste stap richting een prachtig vervoersknooppunt in de regio. Bij en aan het station wordt nog hard gewerkt om het allemaal af te ronden.' Wat is er vanaf 9 december naast de trein nog meer in gebruik bij het station?

  Lees meer
 • Uitbreiding aan de noordrand van Oosterheem

  (05-12-2018)

  Tussen het Bentwoud, de HSL en stadsboerderij De Weidemolen ligt een gebied waar woningbouw gepland staat. In januari presenteren de betrokken projectontwikkelaars samen met de gemeente de nieuwbouwplannen voor deze locatie aan de omwonenden.

  Lees meer
 • Tweede fase Gastvrij Zoetermeer succesvol gestart

  (27-11-2018)

  De Gastvrije Geuzen - Zoetermeers allereerste 'city hosts'- zijn vanaf 1 december te zien in de binnenstad. Zij zullen voor een extra welkomgevoel zorgen en hiermee de sociale meerwaarde van de stad versterken. Een fantastisch resultaat, waarmee de gemeente en haar partners van Gastvrij Zoetermeer, het tweede deel van het project kunnen starten. Wethouders Jan Iedema (economie) en Margreet van Driel (citymarketing) vierden dit succes samen met de ondernemers tijdens een feestelijke bijeenkomst. De eerste Gastvrije Geuzen waren daar ook bij aanwezig. De wethouders hebben hen in het zonnetje gezet.

  Lees meer
 • Lectoraat Big Data Analytics in Zoetermeer

  (21-11-2018)

  De vestiging van de Haagse Hogeschool in Zoetermeer krijgt een lectoraat Big Data Analytics. Dit besluit heeft de Hogeschool eind oktober in overleg met het college genomen. Het lectoraat gaat onderzoek doen naar de Big Data en de verbinding ervan met de Innovatiehub.

  Lees meer
 • Burgemeester sluit Club Magnum voor 2 weken

  (22-11-2018)

  Naar aanleiding van een handgranaat die woensdagavond 21 november is aangetroffen bij Club Magnum aan de Van der Hagenstraat, sluit burgemeester Aptroot Club Magnum voor 2 weken. In die 2 weken wordt het incident onderzocht en wordt gekeken of de ondernemer zich heeft gehouden aan de met de gemeente gemaakte veiligheidsafspraken. Ook onderzoekt de gemeente maatregelen die het gebied veiliger kunnen maken zoals cameratoezicht en betere verlichting.

  Lees meer
 • Nieuwe uitstraling RandstadRail-halte Stadhuis

  (23-11-2018)

  De RandstadRail-halte Stadhuis krijgt nieuwe plafonds en nieuwe verlichting. De werkzaamheden starten in december en zijn naar verwachting in april 2019 voltooid. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregeling van de RandstadRail.

  Lees meer
 • Groen en water in de directe omgeving van elke woning

  (12-11-2018)

  Het college meent dat er een impuls moet komen voor de groene kwaliteit. De stad streeft er daarom naar om iedere woning op groen aan te sluiten en geeft hieraan uitvoering in het plan Groene Gezonde Stad.

  Lees meer
 • Veertien stille en enge plekken aangepakt

  (31-10-2018)

  Dit jaar heeft de gemeente veertien stille en enge plekken aangepakt om ervoor te zorgen dat inwoners zich veiliger voelen in hun buurt. Zo is er verlichting aangebracht of overhangend groen weggehaald aan de Graaf Adolfstraat in Driemanspolder, het Brempark en de Olijfgaarde in Seghwaert en het fietspad aan de Oostkade in Oosterheem. Kent u in uw buurt ook een plek, waar extra verlichting of een snoeibeurt zou helpen om de plek veiliger te maken? Geef deze plek dan voor 31 januari 2019 door via www.zoetermeerveilig.nl.

  Lees meer
 • Extern onderzoek naar essen in de Molenstraat

  (18-10-2018)

  De gemeente stelt een onderzoek in naar de kwaliteit van de essen aan de Molenstraat. Dit betekent dat er geen kapvergunning wordt aangevraagd. Wel is duidelijk dat een aantal bomen is aangetast door de essentaksterfte. Komende tijd worden deze bomen dan ook extra gecontroleerd op dood hout en dit zal regelmatig worden verwijderd. De bewoners aan de Molenstraat zijn hier inmiddels per brief over geïnformeerd.

  Lees meer
 • Gezamenlijke controleactie RandstadRail

  (08-10-2018)

  Op vrijdag 5 oktober hielden de HTM, Politie Eenheid Den Haag, Wijk en Agent Samen (WAS) en team Handhaving van de gemeente Zoetermeer een grootscheepse controleactie in tram 3 en 4 van de RandstadRail in Zoetermeer. Ook op en rond de haltes werd gesurveilleerd. 3896 passagiers werden gecontroleerd en 99 begingen een overtreding, waarvan 77 voor het niet kunnen tonen van een geldig vervoersbewijs. Het percentage reizigers zonder geldig vervoersbewijs komt hiermee op 1,98%.

  Lees meer
 • 6,6 miljoen euro voor aardgasvrij Palenstein

  (28-09-2018)

  De gemeente Zoetermeer heeft een subsidie toegekend gekregen als bijdrage in het aardgasvrij maken van een woonwijk. Het gaat om ruim € 6,6 miljoen in het kader van de regeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Met deze bijdrage wordt een alternatief voor aardgas voor de hoogbouw in Palenstein mogelijk gemaakt.

  Lees meer
 • Zoetermeer gaat horeca exploitatievergunning invoeren

  (26-09-2018)

  Zoetermeer gaat een horeca exploitatievergunning invoeren om de burgemeester meer grip te geven op horecabedrijven in de stad. Een exploitatievergunning maakt het makkelijker om een malafide horecabedrijf te sluiten en bij de aanvraag van een vergunning kan onderzoek worden gedaan naar de (financiële) integriteit van de ondernemer en leidinggevenden in het bedrijf.

  Lees meer
 • Zoetermeer blijft zich inzetten als Regenboogstad

  (26-09-2018)

  Zoetermeer is tot 2022 Regenboogstad. De stad doet al sinds 2012 mee met dit programma om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lhbti-inwoners verder te verbeteren. Om de verlenging officieel te maken wordt de intentieverklaring 'Lokaal emancipatiebeleid 2019 - 2022 lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen' aangegaan met het ministerie van OCW.

  Lees meer
 • Locaties voor nieuwe zwembad

  (26-09-2018)

  De beste locatie voor het nieuwe zwembad in Zoetermeer is het Van Tuyll Sportpark of het Van Doornenplantsoen. Dat is de conclusie van het onderzoek naar de meest geschikte locatie voor het nieuwe zwembad.

  Lees meer
 • Station Lansingerland-Zoetermeer in voorjaar 2019 volledig in gebruik

  (15-09-2018)

  Volgens planning wordt het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer vanaf 9 december 2018 in gebruik genomen voor de NS-Sprinters. Voor RandstadRail wordt dit enkele maanden later, naar verwachting in mei 2019. De projectorganisatie wil meer tijd nemen voor het proefrijden met RandstadRail, vanwege aanpassingen aan de spoorbeveiliging. Die extra periode wordt ook benut om alle onderdelen van het viaduct volledig af te bouwen. Dit is de uitkomst van het overleg tussen alle betrokken partijen hierover: gemeenten Lansingerland en Zoetermeer, Gemeenschappelijke Regeling Bleizo, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ProRail, NS en HTM.

  Lees meer
 • College wil woningbouw versnellen

  (07-09-2018)

  Het college komt met een voorstel waarin 14 bouwlocaties worden aangewezen en waarin de voorwaarden worden vastgelegd voor een voorspoedige start van de woningbouw. “Door dit nu al vast te leggen versnellen we de bouwplannen. Dat is hard nodig om te zorgen voor voldoende geschikte woningen voor de Zoetermeerders. Door te bouwen voor specifieke doelgroepen vergroten we de doorstroming op de woningmarkt”, aldus wethouder Robin Paalvast (Wonen).

  Lees meer
 • Verbod op ballonnen oplaten

  (05-09-2018)

  Net als in Amstelveen, Gouda en andere gemeenten komt er in Zoetermeer mogelijk een verbod op het oplaten van ballonnen. Dit is het advies van het college aan de raad. Dit geldt voor het oplaten van (met helium gevulde) ballonnen en wens- en ufoballonnen. Op deze manier wil de gemeente zwerfafval en de plastic soup verminderen. Dit advies volgt op het burgerinitiatief 'Zoetermeer Ballon Vrij'.

  Lees meer
 • Zoetermeerse pilot gaat inwoners met schulden sneller helpen

  (05-09-2018)

  In Zoetermeer start per september een pilot om inwoners met schulden eerder te helpen. Deze eerdere hulp voorkomt vaak grotere problemen. Dat kan bijvoorbeeld door gegevensuitwisseling tussen verschillende samenwerkende partijen. Zij ondertekenden op 31 augustus een convenant. Wethouder Van Driel (sociale zaken en schuldhulpverlening): 'Ik ben er trots op dat al deze partijen in Zoetermeer gezamenlijk een groot serieus probleem willen aanpakken. Problemen met schulden beginnen vaak klein, maar kunnen leiden tot ernstige situaties, zoals een woningontruiming.'

  Lees meer
 • Aanpassingen parkeerzone Duitslandlaan / Theaterplein

  (05-09-2018)

  De parkeerzone aan de Duitslandlaan heeft nu drie gehandicaptenparkeervakken, een Kiss & Ride vak en één taxistandplaats. Deze parkeerzone wordt opgeheven en daar komen betaalde parkeerplaatsen voor terug. Het Theaterplein krijgt een parkeerzone met twee gehandicaptenparkeerplaatsen en twee taxistandplaatsen waar de taxi's maximaal 15 minuten mogen staan.

  Lees meer
 • Meepraten over nieuwe parkeerregels

  (05-09-2018)

  Hoe pakken we de oplopende parkeerdrukte in de binnenstad aan? Moet er een norm komen voor fietsenstallingen bij nieuwbouwprojecten? En hoe passen we de laatste inzichten over autogebruik en parkeren toe? Met deze en met andere vragen rondom parkeren wil de gemeente dit najaar, samen met inwoners en ondernemers aan de slag. Het doel: een vernieuwd en actueel parkeerbeleid.

  Lees meer
 • Tekort op jeugdhulp Zoetermeer groter dan voorzien

  (29-08-2018)

  Het verwachte tekort op jeugdhulp in Zoetermeer is 7 miljoen euro groter dan eerder was voorzien. De kosten voor jeugdhulp zijn hoger, dit komt onder andere door hogere tarieven in de jeugdhulp, een verschuiving naar duurdere zorgtrajecten en een toename van kinderen die hulp nodig hebben. Daarnaast blijven de geplande besparingen achter.

  Lees meer
 • Moerasparels helpen bij duurzame aanpak blauwalg Zoetermeerseplas

  (29-08-2018)

  Rond de Zoetermeerseplas worden de komende twee jaar moerasparels ontwikkeld. Dit zijn locaties die voor meer biodiversiteit in de natuur zorgen en het water van de plas zuiveren.

  Lees meer
 • Kick-off Gastvrij Zoetermeer een succes!

  (24-08-2018)

  Het Kick-off event Gastvrij Zoetermeer in het Stadstheater was donderdagavond 23 augustus een succes. Ruim negentig deelnemers hebben op een creatieve manier ervaren hoe gastvrijheid echt voelt. Volgende week starten workshops die de gastvrijheid in de Zoetermeerse winkelgebieden naar een hoger niveau gaan brengen.

  Lees meer
 • Extra vuurwerkvrije zones rond jaarwisseling

  (11-07-2018)

  Het college wijst voor de komende jaarwisseling vier extra vuurwerkvrije zones in de stad aan. Het gaat om vier natuurgebieden, waarvan het Balijbos al specifiek is bepaald. De andere drie natuurgebieden kunnen de inwoners van Zoetermeer zelf kiezen. In deze zones kunnen hondenbezitters hun honden rustig uitlaten. Dat er vuurvrije natuurgebieden worden aangewezen is het gevolg van een burgerinitiatief van begin dit jaar.

  Lees meer

Perswoordvoering

E-mail:

Perswoordvoering@zoetermeer.nl

Telefoon:

Tijdens kantooruren:
Zie overzicht woordvoerders

Buiten kantooruren:
079-346 8700