Overzicht nieuws en publicaties

Home > Voor de pers > Overzicht nieuws en publicaties

Overzicht nieuws en publicaties

RSS

Nieuwsberichten

www.zoetermeer.nl/nieuws

Stadsnieuws

Het Stadsnieuws is een officiële uitgave van de gemeente Zoetermeer. In dit wekelijkse bulletin leest u de meest actuele gemeentelijke informatie. Het Stadsnieuws wordt ook afgedrukt in de donderdageditie van huis-aan-huisblad het Streekblad.
www.zoetermeer.nl/stadsnieuws

Actueel

 • Speelveld aan de H.M. van Randwijckhove geopend

  (18-07-2019)

  Burgemeester Aptroot en de heer ten Bokkel Huinink van Fonds 1818 hebben op woensdag 17 juli een nieuw speelveld geopend aan de H.M. van Randwijckhove in de wijk Buytenwegh. Het speelveld is tot stand gekomen met een bijdrage van Fonds 1818, ter ere van het 200-jarig bestaan van het fonds.

  Lees meer
 • De volgende stap voor Ontsluitingsweg Nutricia

  (17-07-2019)

  Al langere tijd is het aanleggen van een veilige ontsluiting voor vrachtverkeer van Nutricia een prioriteit voor het college van Zoetermeer. Wethouder Marc Rosier (verkeer): 'Het college heeft door een wijziging in het bestemmiDe volgende stap voor Ontsluitingsweg Nutriciangsplan de volgende stap genomen voor de nieuwe ontsluitingsweg Nutricia.'

  Lees meer
 • Nieuw bomenbeleid in samenspraak

  (17-07-2019)

  Het college heeft dinsdag 16 juli de conceptversie van het nieuwe bomenbeleid vrijgegeven voor samenspraak met bewoners. Dat betekent dat inwoners in het najaar kunnen aangeven wat zij van het bomenbeleid vinden. De datum voor de bijeenkomst staat nog niet vast, inwoners worden na de zomervakantie verder geïnformeerd via een persoonlijke uitnodiging.

  Lees meer
 • Start bouw Gymworld aan de Amerikaweg

  (11-07-2019)

  Het bouwbord is onthuld en de eerste vijf houten paaltjes zijn symbolisch in de grond geslagen. De bouw van Gymworld is officieel begonnen! In dit nieuwe iconische gebouw gaan volgend jaar rond de 4000 Zoetermeerse gymnasten sporten.

  Lees meer
 • SLW handelt niet in belang van inwoners Zoetermeer

  (03-07-2019)

  Zoetermeer, 2 juli 2019. Gisteren diende het kort geding dat de gemeente Zoetermeer tegen Sweet Lake Wellness (SLW) aanspande. De gemeente Zoetermeer wil dat SLW zich aan de erfpachtovereenkomst houdt die beiden in 2013 aangingen om het zwembad jaarlijks in de zomerperiode gedurende acht weken open te stellen voor recreatiezwemmen. De rechter zei dat het openstellen van het Keerpunt deze zomer niet meer realistisch is omdat het zwembad verwaarloosd is.

  Lees meer
 • Uitbreiding vuurwerkvrije zones tijdens jaarwisseling

  (03-07-2019)

  Het duurt nog even, maar voor je het weet is het zover: knallend vuurwerk met oud en nieuw. Het college van burgemeester en wethouders wijst voor de komende jaarwisseling extra vuurwerkvrije zones in de stad aan. Van 15 juli tot en met 15 september kunnen inwoners via doemee.zoetermeer.nl een voorstel doen voor een locatie. Vorig jaar ging het nog om een aantal natuurgebieden, dit jaar kunnen inwoners locaties in hun buurt voorstellen.

  Lees meer
 • Ondernemers en overheid helpen werkzoekenden met Doe Agenda

  (28-06-2019)

  Vrijdag 28 juni ondertekenden Margreet van Driel, wethouder Werk en Inkomen en voorzitter van de arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal en Corina Holla, voorzitter VNO NCW Den Haag, de Doe Agenda 'Perspectief op Werk' Zuid Holland Centraal. Doel van de Doe-Agenda is zoveel mogelijk werkzoekenden in onze regio werkfit te maken om 170 werkfitte kandidaten aan passend werk te helpen. Het Rijk heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld voor 2019 en 2020. Met de Doe agenda heeft de regio Zuid Holland Centraal voor 2019 1 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering hiervan.

  Lees meer
 • Eerste exemplaar boek over Zoetermeerse Geschiedenis overhandigd aan burgemeester Aptroot

  (28-06-2019)

  Vrijdag 28 juni ontving burgemeester Aptroot het eerste exemplaar van het boek 'Kleine Zoetermeerse Geschiedenissen'. Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer heeft het boek gemaakt omdat er veel vraag is naar verhalen van de geschiedenis van Zoetermeer.

  Lees meer
 • Wethouders zetten zich in voor sporten met een beperking

  (28-06-2019)

  Op 22 juni tekenden negen wethouders uit regio Haaglanden de intentieovereenkomst 'Inclusief - Sport & Bewegen Haaglanden'. Hiermee bevestigen zij dat gemeenten binnen de regio nauwer gaan samenwerken om mensen met een fysieke of verstandelijke beperking optimaal te ondersteunen bij het sporten en bewegen. Zo zullen de gemeenten het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking binnen de regio beter op elkaar afstemmen.

  Lees meer
 • Burgemeester reikt Zoetermeerse gemeentepenning uit

  (26-06-2019)

  Op dinsdag 25 juni 2019 ontving de heer B.I. van Vliet uit handen van de burgemeester van Zoetermeer de gemeentepenning. De heer van Vliet kreeg de penning voor zijn jarenlange verdienstelijke inzet voor de stad Zoetermeer en haar inwoners.

  Lees meer
 • Nieuw zwembad in Van Tuyllpark stap dichterbij

  (18-06-2019)

  De bouw van een nieuw zwembad is een stap dichterbij nu het college aan de raad voorstelt om dit te bouwen op het lege terrein direct naast SilverDome. Inmiddels is duidelijk welke wensen de verschillende gebruikers hebben. Ook realiseert het college hiermee de verkiezingsbelofte van alle politieke partijen in Zoetermeer.

  Lees meer
 • Gemeenten niet akkoord met compensatie jeugdzorg

  (03-06-2019)

  Op 5 juni 2019 dienen de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg gesteund door andere gemeenten een motie in tijdens de algemene ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij maken in deze motie bezwaar tegen het voorgestelde akkoord tussen VNG en het kabinet over de compensatie voor de tekorten op de jeugdzorg. De gemeenten zijn van mening dat het huidige aanbod van het kabinet teleurstellend is.

  Lees meer
 • Perspectiefnota: vernieuwen, investeren en bezuinigen

  (22-05-2019)

  Vandaag - woensdag 22 mei - biedt het college de Perspectiefnota 2020 aan de gemeenteraad aan. In deze Perspectiefnota is een pakket aan maatregelen opgenomen dat zal leiden tot een Programmabegroting 2020-2023. Het voorstel aan de gemeenteraad bestaat uit maatregelen in de vorm van vernieuwingen, investeringen en bezuinigingen.

  Lees meer
 • Aangepaste verkeersmaatregelen Eerste Stationsstraat en Karel Doormanlaan

  (10-03-2019)

  Vanaf vandaag heeft de gemeente extra barriers geplaatst tussen de rijbaan en fietsstrook van de Eerste Stationsstraat. De verkeersregelaars blijven de komende dagen 24 uur per dag aanwezig waarbij het verkeer handmatig wordt geregeld. Het tijdelijke verbod voor fietsers is daarom opgeheven.

  Lees meer
 • Stadshart krijgt sfeervolle bestrating

  (01-03-2019)

  Nu de winkelpanden in het Stadshart zijn gemoderniseerd, neemt de gemeente het openbaar gebied grondig onder handen. De rode bakstenen in de hoofdstraat en de zijstraten van het winkelgebied worden voorzien van nieuwe stenen in een sfeervol en gemêleerd kleurpatroon. Ook komen hier sierroosters op de goten. Samen met de modernisering van de winkelpanden ontstaat er zo een plezierig winkelgebied voor voetgangers. De bakstenen uit de winkelstraten worden hergebruikt om kapotte stenen aan de rand van het Stadshart te vervangen.

  Lees meer
 • Gemeente bouwt Gymworld aan de Amerikaweg

  (04-02-2019)

  De gemeente bouwt op een groene en goed bereikbare locatie aan de Amerikaweg de nieuwe eyecatcher: Gymworld Zoetermeer. Remmers Bouwgroep start deze zomer met de bouw van deze moderne en aantrekkelijke turn- en gymaccommodatie voor Zoetermeerse gymnasten.

  Lees meer

Perswoordvoering

E-mail:

Perswoordvoering@zoetermeer.nl

Telefoon:

Tijdens kantooruren:
Zie overzicht woordvoerders

Buiten kantooruren:
079-346 8700