Vierde bijeenkomst burgerberaad afvalbeleid

Op 1 juni was de vierde en één-na-laatste bijeenkomst van het burgerberaad. In kleine groepjes werkte het burgerberaad aan adviezen voor het afvalbeleid. Er is hard gewerkt! Er zijn ongeveer 30 conceptadviezen gemaakt over de onderwerpen: Gebruiksgemak, Kosten en betaalbaarheid, Duurzaamheid, Afval scheiden en een Schone stad. Bekijk hieronder het filmpje!

Eind juni is de laatste bijeenkomst van het burgerberaad. In de ochtend schrijven de deelnemers verder aan de adviezen en in de middag wordt over alle adviezen gestemd. Een advies wordt pas aangenomen als minimaal twee derde (67%) van het burgerberaad akkoord is. Aan het einde van de middag worden alle aangenomen adviezen gebundeld en aangeboden tijdens een feestelijk moment aan het college van burgemeester en wethouders.

Meer weten? Ga dan naar www.zoetermeer.nl/burgerberaad, hier kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief.