Zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u krijgen als u de hele dag zorg en/of toezicht nodig heeft. Deze zorg kan geleverd worden in een instelling of thuis, als uw situatie dat toelaat. De Wlz biedt zorg zoals:

  • verblijf in een zorginstelling
  • persoonlijke verzorging en/of verpleging
  • medische zorg
  • dagbesteding
  • huishoudelijke hulp
  • hulpmiddelen

Kijk voor meer informatie ook op de website van de rijksoverheid(externe link)

Aanvragen

Heeft u kortdurende verpleging of verzorging nodig? Neem dan contact op met uw zorgverzekering.

Voor langdurige intensieve zorg en toezicht neemt u contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)(externe link). De medewerker van het CIZ onderzoekt of u zorg via de Wlz nodig heeft. Een aanvraag kunt u online doen op de website van het CIZ(externe link) of bel met 0900 - 1404.

Hou er rekening mee dat de uitkomst van het onderzoek mogelijk lang duurt.

Betalen van de zorg

Doet u een aanvraag voor Wmo? Dan kunt u laten weten hoe u deze zorg wilt betalen, meestal gaat dit via Zorg in natura (Zin) en bij uitzonderingen via een persoonsgebonden budget (pgb). Meer informatie vindt u op de pagina Persoonsgebonden budget en Zorg in natura.