Zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u krijgen als u de hele dag zorg en/of toezicht nodig heeft. Deze zorg kan geleverd worden in een instelling of thuis, als uw situatie dat toelaat. De Wlz biedt zorg zoals:

  • verblijf in een zorginstelling
  • persoonlijke verzorging en/of verpleging
  • medische zorg
  • dagbesteding
  • huishoudelijke hulp
  • hulpmiddelen

Kijk voor meer informatie ook op de website van de rijksoverheid(externe link)

Aanvragen

Heeft u kortdurende verpleging of verzorging nodig? Neem dan contact op met uw zorgverzekering.

Voor langdurige intensieve zorg en toezicht neemt u contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)(externe link). De medewerker van het CIZ onderzoekt of u zorg via de Wlz nodig heeft. Een aanvraag kunt u online doen op de website van het CIZ(externe link) of bel met 0900 - 1404.

Hou er rekening mee dat de uitkomst van het onderzoek mogelijk lang duurt.

Kosten

Abonnementstarief (eigen bijdrage)

Voor Wlz-zorg betaalt u een abonnementstarief (dit heette vroeger eigen bijdrage). Wat u moet betalen hangt af van uw (gezamenlijk) inkomen, eigen vermogen, leeftijd, gezinssituatie en de kosten van de zorg.

De hoogte van het bedrag wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Meer informatie vindt u op de website van het CAK(externe link).

Voor persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging) betaalt u geen eigen bijdrage.