De gemeente gaat de verkeersregelinstallaties op de kruisingen Van Leeuwenhoeklaan/Afrikaweg en Van Leeuwenhoeklaan/Boerhaavelaan/Ierlandlaan volledig vervangen. Deze installaties hebben het eind van de technische levensduur bereikt en worden vervangen door nieuwe intelligente verkeersregelinstallaties. Met deze nieuwe verkeersregelinstallaties wordt communicatie met voertuigen mogelijk waarmee het verkeer in de nabije toekomst slimmer en beter kan worden geregeld.

Kruising Van Leeuwenhoeklaan/Boerhaavelaan/Ierlandlaan van 3 tot 20 oktober

De werkzaamheden starten op maandag 3 oktober bij de kruising Van Leeuwenhoeklaan/Boerhaavelaan/Ierlandlaan. Het vervangen van de verkeersregelinstallatie op deze kruising duurt naar verwachting tot donderdag 20 oktober. Tijdens deze periode staan de verkeerslichten uit en wordt het verkeer op de kruising dagelijks van 7.00 uur tot 19.00 uur geregeld met verkeersregelaars. Ten behoeve van de werkzaamheden en de veiligheid van de verkeersregelaars zijn er verschillende verkeersmaatregelen. Een van deze maatregelen is een gedeeltelijke afsluiting van de Boerhaavelaan.

Vanaf 3 oktober kan het verkeer vanaf de kruising de Boerhaavelaan wel inrijden maar niet uitrijden. Het uitgaande verkeer wordt dan omgeleid via het Bredewater en de Meerzichtlaan. Deze omleiding duurt tot het eind van de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden blijft het voor voetgangers en fietsers mogelijk de kruising Van Leeuwenhoeklaan/Boerhaavelaan/Ierlandlaan over te steken.

Kruising Van Leeuwenhoeklaan/Afrikaweg van 24 oktober tot 10 november

De vervanging van de verkeersregelinstallatie op de kruising Van Leeuwenhoeklaan/Afrikaweg start op maandag 24 oktober en duurt tot donderdag 10 november. Gedurende deze periode staan ook hier de verkeerslichten uit en wordt het verkeer dagelijks tussen 7.00 uur en 19.00 uur geregeld met verkeersregelaars.

Vanwege de werkzaamheden en de veiligheid van de verkeersregelaars worden verkeersmaatregelen getroffen. Dit kan met name in de spitsperioden tot enige vertraging leiden.