Eindverslag participatie afvalscheiding

Op 17 december 2020 heeft de raad het eindverslag participatie afvalscheiding goedgekeurd. U kunt dit eindverslag bekijken via:

Zoetermeer in Cijfers - Peiling Afvalbeleidsplan 2020

Eindverslag participatie Afvalstoffenverordening

Hieronder vindt u het eindverslag van de participatie over de afvalstoffenverordening. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit eindverslag dinsdag 23 september 2020 goedgekeurd.