Op 24 februari 2023 gaat de aangepaste subsidieregeling voor amateurverenigingen en -stichtingen in. Met de subsidieregeling komen alle Zoetermeerse verenigingen en stichtingen in aanmerking voor een subsidie en/of gemeentegarantie wanneer zij een grote (duurzame) investering doen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de (ver)bouw van een clubhuis, het vervangen van verlichting door ledverlichting of de aankoop van nieuwe duurzame sport- en spelmaterialen of muziekinstrumenten. Een voorwaarde voor de subsidie is dat de vereniging of stichting geen winstoogmerk heeft en activiteiten uitvoert die aansluiten bij beleid van de gemeente.

Eerder subsidieerde de gemeente maximaal 25% van de investering, met een maximaal bedrag van € 75.000,-. De subsidieregeling is verruimd naar een maximum van € 100.000 (per 5 jaar). Voor investeringen die speciaal gedaan worden voor het verbeteren van toegankelijkheid en duurzaamheid geldt een maximaal subsidiepercentage van 33%.

Vanaf 24 februari kan de aangepaste subsidie worden aangevraagd via Subsidie - investeringen door amateurverenigingen.

Eerder schreven we dat de regeling per 13 februari 2023 in gaat. Dat klopt niet, de subsidieregeling gaat in per 24 februari 2023.