Aan de rand van Palenstein komen 111 woonzorg-woningen voor senioren. De gemeente Zoetermeer heeft het plan 'Karakter' van gebiedsontwikkelaar AM gekozen na een Europese aanbesteding. Het plan voorziet in zelfstandig wonen, ook voor senioren met een (lichte) zorgvraag. De woningen worden gebouwd op de locatie aan de Van Aalstlaan inclusief het voormalig rouwcentrum van Monuta. Donderdag 21 december ondertekenden wethouder Ronald Weerwag en Annemarie Jol, directeur ontwikkeling AM Zuidwest de koop- en realisatieovereenkomst.

Wethouder Weerwag: 'Met de ondertekening van deze overeenkomst hebben we laten zien dat we echt kunnen versnellen. We hebben in zeer korte tijd een marktpartij geselecteerd die een flinke bijdrage levert aan de ambities van gemeente Zoetermeer.' Gebiedsontwikkelaar AM gaat plan Karakter nu verder uitwerken met betrokken partijen en gemeente en streeft ernaar om in 2025 te starten met de bouw.

Aantrekkelijke woonomgeving

Karakter is een plek waar mensen gelukkig oud(er) worden. Het op senioren gerichte woonconcept gaat uit van het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Het wordt een gemeenschap die voorziet in ontmoeting, levendigheid en collectiviteit. Annemarie Jol, directeur ontwikkeling AM Zuidwest: 'Seniorenhuisvesting is een belangrijk thema in de woningopgave in Nederland. Dit plan sluit aan bij de actuele trends en ontwikkelingen. Comfortabele, aantrekkelijke en betaalbare woningen in een levendige omgeving en op een locatie waar in de toekomst (als het nodig is) alle voorzieningen beschikbaar zijn voor de bewoners.'

Ontmoeten en samenzijn staan centraal

Het Monuta-gebouw blijft bestaan, wordt een Ambachtenwerkplaats en krijgt de naam Cornelis, vernoemd naar ambachtsheer Van Aalst. Hier kunnen bewoners straks zelf activiteiten organiseren. Welzijnsorganisatie Piëzo biedt in de Ambachtenwerkplaats een actief programma aan door en voor vrijwilligers en bewoners van het plan en de buurt. In de aangelegde tuin is ruimte om te genieten van het groen, met elkaar een kleine wandeling te maken, maar ook voor een moestuin en sporttoestellen. Zowel buiten als binnen staat ontmoeten en samenzijn centraal. De bewoners bepalen zelf de invulling en het gebruik.

Nieuwbouw

Naast het hergebruik van het bestaande Monuta-gebouw voorziet plan Karakter in 97 koopwoningen (vrije sector en betaalbaar) en veertien middeldure huurwoningen. De leefgalerijen zijn extra breed en voorzien in buitenruimte voor de bewoners. Op het dakterras en het speciale balkon dat extra uitsteekt kan samen worden genoten van het uitzicht. In de gebouwen zijn daarnaast ook andere collectieve ruimten opgenomen voor de bewoners. De verschillende gebouwen zijn van buiten robuust, maar van binnen zacht en comfortabel.

Samenwerking welzijn en zorg

Voor deze ontwikkeling is een samenwerking aangegaan met Stichting Piëzo en Fundis. In het gebouw Cornelis zal samen met welzijnsorganisatie Stichting Piëzo, invulling gegeven worden aan talentontwikkeling, connectie met de buurt en ontwikkeling van bewoners en buurtgenoten. Fundis kan op langere termijn ook zorg leveren in de appartementen als de vitaliteit van de bewoners afneemt.

Huurwoningen

De gemeente heeft in het plangebied aan de Van Aalstlaan ook circa 50 sociale huurwoningen voor ogen. Zodra de aanbestedingsprocedure is afgerond, wordt het naastgelegen deel van het bouwplan verkocht aan een Zoetermeerse woningcorporatie om de sociale huurwoningen te kunnen bouwen.

Meer informatie over het project 'Karakter' of het project volgen: www.karakterzoetermeer.nl(externe link).

Foto: Fotoflex Nederland