Verkiezingen 2019

Verkiezingen 2019

Verkiezing voor Nederlandse leden van het Europees Parlement op 23 mei

De leden van het Europees Parlement worden om de 5 jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Van het Europees Parlement wordt verwacht dat zij een stem geven aan de volken van de 28 landen die aan de Unie deelnemen en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. Het Parlement treedt op als medewetgever, en is samen met de Raad van de Europese Unie bevoegd om wetgevingsvoorstellen aan te nemen en te wijzigen en om over de EU-begroting te besluiten.

Ook houdt het Parlement toezicht op de werkzaamheden van de Commissie en andere EU-organen en werkt samen met nationale parlementen van de EU-landen om hun inbreng te verzekeren.

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 751 afgevaardigden, waarvan 26 namens Nederland. De verkiezingen voor Nederlandse leden van het Europees Parlement waren in Nederland op donderdag 23 mei.

Verkiezing Europees Parlement, definitieve uitslagen Zoetermeer

Kijk voor de uitslag op buurtniveau op de website Zoetermeer in cijfers.

Voorlopige uitslagen verkiezingen op partijniveau Europees Parlement 23 mei 2019

Aantal kiesgerechtigden: 95.725
Aantal inwoners: 124.979

  • Opkomst (het totaal van alle uitgebrachte stemmen. Dus ongeldig + blanco): 37.332
  • Ongeldige stemmen: 76
  • Blanco stemmen: 59

Stemmen per partij in de lijstvolgorde zoals vastgesteld door de Kiesraad.

Lijstnr. Naam partij Aantal stemmen 2019 % Aantal stemmen 2014 %
1 D66 2559 6,9 5824 17,4
2 CDA 2958 7,9 3281 9,8
3 PVV 1663 4,5 6303 18,8
4 VVD 6052 16,2 4186 12,5
5 SP 1303 3,5 3309 9,9
6 PvdA 6979 18,7 3151 9,4
7 CU-SGP 1871 5 1944 5,8
8 GroenLinks 2969 7,9 1589 4,7
9 PvdD 1564 4,1 1663 4,9
10 50PLUS 2172 5,8 1266 3,8
11 Jezus leeft 86 0,2 85 0,3
12 DENK 265 0,7 X
13 De Groenen 71 0,2 55 0,1
14 FvD 5930 15,9 X
15 vandeRegio & Piratenpartij 92 0,2 321 0,1
16 Volt Nederland 663 1,8 X

Te downloaden:

tekening verkiezing Europees Parlement

Definitieve uitslagen van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2019 in Zoetermeer

Kijk voor de uitslag op buurtniveau op de website Zoetermeer in cijfers.

Provinciale Staten

Kiesgerechtigden: 95.429
Opkomst, in absolute aantallen: 50.381 = 53%

Uitslagbestanden OSV van de Provinciale Statenverkiezing

Hoogheemraadschap van Delfland

Kiesgerechtigden: 14
Opkomst, in absolute aantallen: 14 = 100%

Uitslagbestanden OSV verkiezing Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Rijnland

Kiesgerechtigden: 61.861
Opkomst, in absolute aantallen: 29.934 = 48%

Uitslagbestanden OSV verkiezing Hoogheemraadschap van Rijnland

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Kiesgerechtigden: 37.653
Opkomst, in absolute aantallen: 18.803 = 50%

Uitslagbestanden OSV verkiezing Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Projectteam Verkiezingen

E-mail: verkiezingen@zoetermeer.nl

Postadres:
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer