Algemene vragen

Hoeveel Oekraïense vluchtelingen komen er naar Zoetermeer?

De Veiligheidsregio heeft Zoetermeer de opdracht gegeven om ten minste 336 plekken te creëren voor Oekraïense vluchtelingen Het is nog niet bekend of Zoetermeer de opdracht krijgt om nog meer vluchtelingen op te vangen. Dit hangt onder andere af van de situatie in Oekraïne.

Waar worden de vluchtelingen ondergebracht?

Op dit moment zijn er meerdere locaties in Zoetermeer waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Dit gebeurt onder andere aan het Bredewater in een voormalig kantoorpand, in een vleugel van verzorgingstehuis 't Seghe Waert en vanaf begin februari 2023 in het voormalig hotel-restaurant De Sniep. Het gaat hierbij om tijdelijke opvangplekken.

Woningaanbod

Waar moet ik mij melden als ik onderdak kan bieden?

U kunt zich melden bij TakecareB&B. Deze organisatie brengt in heel Nederland vluchtelingen en gastgezinnen bij elkaar. U kunt zich aanmelden via Takecarebnb | Gastgezin(externe link).

Ik bied momenteel onderdak aan Oekraïense vluchtelingen. Waar moet ik dit melden en wat kan ik voor ze regelen?

Als u vluchtelingen in huis opvangt, dan kunt u de mensen laten inschrijven bij op uw adres. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij het Publieksplein via de pagina Afspraak maken of via telefoonnummer 14 079. Na de inschrijving ontvangen zij een Burgerservicenummer en mogen zij aan het werk. Voor kinderen is het belangrijk om ingeschreven te worden zodat zij kunnen deelnemen aan het onderwijs. Is er sprake van geldnood bij de vluchtelingen, dan kunt u een mail sturen naar leefgeldregeling@zoetermeer.nl en wordt er contact met u opgenomen.

Voor welke termijn wordt er onderdak gezocht?

Hoe lang de opvang nodig is hangt af van meerdere dingen, onder andere de situatie in Oekraïne. Met de locaties waar de vluchtelingen op dit moment verblijven zijn afspraken gemaakt over de duur van de opvang.

Heb ik recht op een vergoeding als ik onderdak bied?

Nee. Er is geen vergoeding voor de persoon die onderdak biedt. Is er sprake van geldnood bij de vluchtelingen, dan kunt u een mail sturen naar leefgeldregeling@zoetermeer.nl en wordt er contact met u opgenomen.

Ik heb een bijstandsuitkering. Mag ik dan een vluchteling in huis nemen?

U kunt met uw inkomensregisseur bespreken of dit voor u mogelijk is. In principe kunnen mensen met een uitkering die iemand in huis willen opvangen, dit doen zonder toepassing van de kostendelersnorm.

Kan ik eerder stoppen met aanbieden van onderdak als dit nodig is?

Particuliere woonruimte aanbieden gebeurt op vrijwillige basis. U kunt hier met uw gasten goede afspraken over maken. Zie voor handige tips over het opvangen van vluchtelingen de website van Takcarebnb(externe link).

Hulpaanbod

Hoe kan ik helpen/waar kan ik mij aanmelden?

U kunt op verschillende manieren hulp aanbieden. Bijvoorbeeld uw sympathie uitspreken, huisvesting aanbieden, spullen doneren of vrijwilliger worden. Op Steun Oekraïense vluchtelingen (vluchtelingenwerk.nl)(externe link) vindt u meer informatie over deze manieren van hulp verlenen.

Ik heb kleding ingezameld om naar Oekraïne te sturen. Waar kan ik dit langsbrengen?

Kledingbank Zoetermeer(externe link) zamelt bruikbare kleding, beddengoed en slaapkleding in voor de mensen in Oekraïne. Op de website staan de openingstijden en het adres.

Ik heb spullen ingezameld. Waar kan ik die inleveren?

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben in eerste instantie behoefte aan onderdak en leefgeld. Pas later weten we of en wat ze aan spullen nodig hebben. Wilt u spullen, eten of kleding geven? Doe dat dan bij de voedselbank of de kringloopwinkel. Uw spullen komen dan ook terecht bij mensen die ze nodig hebben.

Ik wil vrijwilligerswerk doen voor de vluchtelingen. Hoe doe ik dat?

U kunt hiervoor terecht als een Ready2helper bij het Rode Kruis(externe link) of bij Vluchtelingenwerk(externe link).

Wilt u taalvrijwilliger worden en helpen met het geven van Nederlandse of Engelse les? Of kunt u Oekraïens verstaan en wilt u helpen vertalen? Dan kunt u zich aanmelden bij Stichting Piëzo(externe link). Voor meer informatie of aanmelden kunt u ook een mail sturen naar info@stichtingpiezo.nl.

Ik heb een bedrijf en wil graag helpen. Wat kan ik doen?

Als u werkaanbod heeft voor Oekraïense vluchtelingen kunt u terecht bij Werkbedrijf De Binnenbaan(externe link)

Voor Oekraïense vluchtelingen

Ik ben gevlucht uit Oekraïne maar ik wil graag terug

Vluchtelingen uit Oekraïne die willen terugkeren of verder reizen, kunnen daarbij hulp krijgen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) of Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Uitgebreide informatie over dit onderwerp is hier te vinden: Rijksoverheid.nl | Terugkeer vluchtelingen uit Oekraïne(externe link).

Moet ik als Oekraïense vluchteling een zorgverzekering afsluiten?

Medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed. Er wordt geen bijdrage verwacht van de vluchteling zelf. Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders die zorg verlenen aan onverzekerbare vreemdelingen kunnen subsidie aanvragen bij het CAK(externe link). Meer informatie hierover is te vinden op Rijksoverheid | Vluchtelingen uit Oekraïne: zorg en gezondheid(externe link).

Oekraïners kunnen zelfstandig een zorgverzekering afsluiten, bijvoorbeeld via deze Engelstalige tool(externe link).

Voor Oekraïners die in Nederland een asielverzoek indienen loopt medische zorg via de Regeling Medische Zorg Asielzoekers(externe link) (RMA). Een asielzoeker kan een Nederlandse zorgverzekering afsluiten zodra er een beslissing is over zijn verblijfsaanvraag. Is er een permanente verblijfsvergunning afgegeven? Dan moet de betreffende persoon binnen 4 maanden een Nederlandse zorgverzekering aanvragen.

Ik zoek hulp. Waar kan ik terecht?

RefugeeHelp(externe link) is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. De website is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch.

Ik ben gevlucht en op zoek naar een verblijfplek. Waar kan ik mij melden?

Alle informatie over dit onderwerp is te vinden via Rijksoverheid | Aankomst, registratie en verblijf van vluchtelingen uit Oekraïne(externe link).

Ik woon bij particulieren in Zoetermeer. Moet ik mij inschrijven bij de gemeente?

Vluchtelingen die bij particulieren zijn ondergebracht en daar langer blijven worden verzocht zich te melden bij Publieksplein. Een afspraak maken hiervoor kan via de pagina Afspraak maken of via telefoonnummer 14 079. De gegevens worden geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Hierdoor komt u in aanmerking voor regelingen zoals onderwijs en leefgeld zodra deze er zijn.

Hoelang kan ik blijven?

U kunt visumvrij door Europa reizen dankzij een verdrag met de Europese Unie. Met een biometrisch paspoort mag u 90 dagen in ons land verblijven. Daarnaast is het mogelijk om een visum kort verblijf voor 90 dagen aan te vragen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over uw verblijfsrecht. Ontheemden uit Oekraïne kunnen verder tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Meer informatie is te vinden op: IND | Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne(externe link).

Is er vanuit het Rijk geld voor mijn verblijf in Nederland/Zoetermeer?

Ja. Er is een leefgeldregeling opgezet. Kijk voor meer uitleg op de website van de Rijksoverheid(externe link). Hier staat wanneer u voor de regeling in aanmerking komt en wat u hiervoor moet doen. Krijgt u leefgeld? Dan kunt u ook een ZoetermeerPas aanvragen. Kijk voor meer informatie over de ZoetermeerPas en hoe u deze kunt aanvragen op onze website bij het product ZoetermeerPas.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

  • Het Rode Kruis heeft een WhatsApp-hulplijn voor Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht. Het nummer is +31 6 48 15 80 53. Vragen kunnen gesteld worden in het Oekraïens en Engels, het antwoord komt in de taal waarin de vraag is gesteld.

Hoe krijg ik een bankrekening?

Betaalvereniging Nederland heeft een speciale website met alle nodige informatie over het openen van een bankrekening: Betaalvereniging Nederland | Oekraïne(externe link).

Waar kan ik terecht met vragen over de Nederlandse taal en het inschrijven van mijn kinderen voor het onderwijs?

Piëzo heeft de komende maanden een speciaal spreekuur voor vluchtelingen uit Oekraïne en hun begeleiders. Zij kunnen hier terecht voor het aanmelden voor Nederlandse taallessen en het aanmelden en inschrijven van kinderen voor het onderwijs. Ook zijn er vrijwilligers die helpen met het vertalen en bij cultuur(barrière). Het spreekuur is op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in De Pelgrim, Frans Halsstraat 1. Op vrijdag is het spreekuur van 11.00 tot 13.00 uur aan de locatie van Piëzo aan de César Franckrode 64. Voor vragen kunt u contact opnemen met: Natalia Sadinska, 06-46863212 of info@stichtingpiezo.nl Natalia spreekt Russisch en verstaat Oekraïens en kent de Slavische cultuur.

Ik wil hier graag werken. Wat kan ik doen?

Voor werkzoekenden is er een aanmeldpunt bij De Binnenbaan. Oekraïense vluchtelingen die in Zoetermeer gehuisvest zijn en vragen hebben over - of bemiddeld willen worden naar werk, kunnen langskomen tijdens spreekuren van De Binnenbaan aan het Bredewater 22 in Zoetermeer. De spreekuren zijn op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Het spreekuur is op vrije inloop, in de middag is dit alleen op afspraak. Een afspraak maken kan via oekrainewerkt@debinnenbaan.nl. Dit is ook het adres waarmee werkzoekenden en werkgevers met vragen in contact kunnen komen met De Binnenbaan. Om hier als Oekraïense vluchteling te werken is het wel noodzakelijk om ingeschreven te staan in de basisadministratie van Zoetermeer.

Wat moet ik doen als ik mijn huisdier heb meegenomen?

Het advies is om zo snel mogelijk langs te gaan bij een lokale dierenarts. Deze kan uw huisdier indien nodig vaccineren tegen rabiës, chippen en registreren. Zorg voor uw bezoek aan de dierenarts dat het dier zo veel als mogelijk afgeschermd blijft. Dierenartsen wordt dringend geadviseerd om zich bij het NVWA te melden als zij een dier afkomstig uit Oekraïne in hun praktijk hebben gehad. Meer informatie is te vinden op NVWA | Oorlog in de Oekraïne/Informatie voor dierenartsen(externe link).

Overige vragen

Wat gebeurt er met kinderen die hier komen?

Kinderen die langere tijd in Nederland komen wonen, vallen onder de leerplicht. Heeft u een kind in de leerplichtige leeftijd en is uw kind nog niet ingeschreven bij een school? Sinds mei is er aan het Schansbos een school voor vluchtelingen gestart. Inschrijven kan via Stichting Piëzo(externe link).

Zorgen over de toekomst

We krijgen ook vragen van inwoners die zich zorgen maken over een mogelijke noodsituatie in Nederland en hoe we dan moeten handelen. De Rijksoverheid heeft mogelijke noodsituaties beschreven op crisis.nl(externe link). Meer informatie over bijvoorbeeld de voorbereiding op een ramp of crisis kunt u vinden via Ramp of crisis.

Situatie in Oekraïne

De Rijksoverheid heeft een webpagina over de huidige situatie in de Oekraïne. U kunt hier informatie vinden, nieuwsberichten en officiële stukken.
Rijksoverheid.nl | Russische inval in Oekraïne(externe link)

E-mailadres voor vragen over Oekraïne

U kunt uw vragen over de situatie in Oekraïne en de mogelijkheden om hulp te bieden, stellen via oekraine@zoetermeer.nl. We proberen uw mailtje binnen drie werkdagen te beantwoorden. Er komen veel vragen binnen. Op een groot aantal daarvan kunnen we niet meteen antwoord geven, omdat veel zaken rond dit onderwerp nog niet duidelijk zijn.