Van wijkverkenning tot aanpak van jeugdcriminaliteit, van het verbeteren van de communicatie tot de woningbouwopgave. Gemeente Zoetermeer is dit jaar gestart met een traineeprogramma om de aantrekkingskracht van de gemeente als werkgever te vergroten. Maandag 15 januari zijn 8 trainees van start gegaan.

In juni 2022 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer het college opgeroepen om een interessant en onderscheidend traineeprogramma te ontwikkelen dat de aantrekkingskracht van de gemeente als werkgever vergroot. De motie werd unaniem aangenomen door de raad. Het college is in 2023 aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een 2-jarig programma. Wethouder Iedema is trots op het resultaat dat nu is bereikt: 'Het traineeprogramma helpt de gemeente bij het verjongen en daardoor diverser maken van de organisatie. Daarnaast draagt het programma bij aan de huidige uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt. Namelijk door jong talent aan te trekken, daarin te investeren en vervolgens te binden aan de organisatie.'

Een traineeprogramma is een ontwikkelprogramma voor jong talent binnen de organisatie. Trainees werken aan verschillende inhoudelijke en uitdagende opdrachten. Daarnaast volgen zij een leertraject waardoor zij zichzelf versneld kunnen ontwikkelen als professional en als persoon. In het onderdeel 'Zoetermeerkunde' leren zij de stad en organisatie kennen en werken zij aan hun professionele werkvaardigheden die nodig zijn voor het werken in een gemeentelijke organisatie.