De GGD Haaglanden houdt toezicht op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen van aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft gesloten. De toezichthouder bezoekt de gecontracteerde aanbieders, verzamelt gegevens, beoordeelt de kwaliteit en geeft adviezen ter verbetering.

Klanten die gebruik maken van een Wmo-voorziening kunnen een melding doen bij de GGD Haaglanden. Er moet dan sprake zijn van een calamiteit of een ernstig vermoeden dat dit heeft plaats gevonden. Dit kunt u doen via de website www.ggdhaaglanden.nl(externe link). De GGD Haaglanden is tijdens kantooruren ook bereikbaar via telefoonnummer 088-355 0100. Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een Wmo-voorziening, die heeft plaatsgevonden gedurende de betrokkenheid van een instelling en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of tot de dood van een klant kan leiden of heeft geleid.

Klachten en incidenten hoeven niet gemeld te worden bij de GGD. Hiervoor benadert u in eerste instantie de aanbieder van de voorziening of als u onderling niet tot een oplossing komt, het Wmo-loket van de gemeente.